Tri Tôn: Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác Dân vận tham gia xây dựng Nông thôn mới

Ngày 8/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức tập huấn công tác Dân vận tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018 cho 175 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính trị xã hội, thư ký khối Dân vận, Trưởng ấp ở 15 xã trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Trong thời gian 5 ngày, các đại biểu được truyền đạt các nội dung về trách nhiệm của người dân và cộng đồng trong xây dựng Nông thôn mới, nội dung công tác dân vận trong thực hiện nông thôn mới và nghiệp vụ công tác Dân vận và phương pháp xây dựng Mô hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới như: gặp gỡ, tiếp xúc, làm quen; báo cáo truyền đạt chủ trương, tác phong công tác người cán bộ dân vận, phương pháp xây dựng mô hình "Dân vận khéo"…

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2017 toàn  tỉnh An Giang, có 33/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 08 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 44 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 34 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, bình quân đạt 12,9 tiêu chí/ xã. Riêng tại huyện Tri Tôn bình quân các xã đạt  11 tiêu chí và 37 chỉ tiêu. Tổng vốn huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là 588 tỷ đồng.

Thông qua lớp tập huấn, giúp cho các đại biểu có những thêm kiến thức về công tác Dân vận gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời, nâng cao trình độ và tinh thần trách nhiệm, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn triển khai các chủ trương, chính sách về xây dựng Nông thôn; nêu gương cá nhân điển hình trong thực hiện chương trình nông thôn mới; tạo không khí thi đua giữa các địa phương tạo sức lan tỏa trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới./.

Cẩm Vân 

CÁC TIN KHÁC:

Lễ công bố TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Lễ công bố TP Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Lễ công bố huyện Thoại Sơn đạt chuẩn "Huyện nông thôn mới" năm 2018