Thẩm định, xét công nhận xã Long Kiến huyện Chợ Mới đạt xã Nông thôn mới

Chiều ngày 1/11/2018, Đoàn thẩm định tiêu chí Nông thôn mới do ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh Văn Phòng Điều Phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đến thẩm định, xét công nhận xã Nông thôn mới năm 2018 tại xã Long Kiến, ông Vũ Minh Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, cùng đại diện lãnh đạo sở ban ngành tỉnh, huyện và chính quyền địa phương.

Sau 08 năm phấn đấu thực hiện chương trình, xã đạt được 19/19 tiêu chí với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 2011 - 2018 là 213 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 38 tỷ đồng. Từ đó diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội có nhiều bước phát triển, sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43,2 triệu đồng/người, số hộ nghèo giảm qua các năm. Hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân; môi trường nông thôn bảo đảm, an ninh chính trị được giữ vững; 88,9% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99%; hộ dân có nhà tiêu hợp vệ và đảm bảo 03 sạch đạt 85%. 

Sau khi kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực tế các tiêu chí, Đoàn thẩm định thống nhất xã Long Kiến đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thay mặt Đoàn Ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh Văn Phòng Điều Phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới Tỉnh đề nghị Ban quản lý Nông thôn mới của xã sớm chỉnh sửa lại báo cáo, thống nhất số liệu giữa Tỉnh, huyện và xã; bổ sung và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ minh chứng còn thiếu để tỉnh xem xét ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về Nông thôn mới./.

Hồng Đào


CÁC TIN KHÁC:

Lễ công bố TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Lễ công bố TP Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Lễ công bố huyện Thoại Sơn đạt chuẩn "Huyện nông thôn mới" năm 2018