Tịnh Biên: Tổng kết Dự án chăn nuôi bò sinh sản giai đoạn 2015-2017

UBMTTQVN huyện Tịnh Biên vừa tổ chức tổng kết Dự án chăn nuôi bò sinh sản giai đoạn 2015-2017 tại xã Núi Voi. Ông Nguyễn Quý Hân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên đến dự.

Đây là Dự án hỗ trợ nông dân chăn nuôi bò sinh sản trả góp để xoá nghèo bền vững,được  thực hiện tại xã Núi Voi. Có 13 hộ  nghèo, cận nghèo tham gia Dự án, trong đó, có 10 hộ nằm trong dự án và 03 hộ khác, tổng kinh phí 500 triệu đồng. Do Ban vận động tỉnh và Cty Cổ phần Bảo vệ Thực vật tỉnh tài trợ. Mỗi hộ được hỗ trợ vay 50 triệu đồng mua 02 con bò giống để nuôi. Sau 03 năm thực hiện Dự án, có 09 hộ nuôi bò sinh sản với 17 con và 04 hộ nuôi bò vỗ béo, với 14 con, tổng  đàn bò kết thúc Dự án là 55 con, đã bán ra 44 con, số vốn thu hồi 299 triệu đồng, đạt 59,8%. Qua đó, đã có 02 hộ thoát nghèo. 

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện Dự án, Ban quản lý và điều hành Dự án luôn quan tâm, kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên nhắc nhở các hộ chăn nuôi chăm sóc tốt đàn bò để đạt hiệu quả cao. Đa số các hộ đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đàn bò được chăm sóc đúng kỹ thuật nên chóng lớn sinh trưởng và phát triển liên tục. Tuy nhiên, vẫn còn một vài hộ thiếu trung thực khi mua bò về nuôi hoặc tự ý bán bò để lấy tiền tiêu xài.

Hội nghị cũng đã  bàn bạc, thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp và kiến nghị về trên để thực hiện Dự án đạt hiệu quả cao hơn trong những năm tiếp theo./.                           

 Tin: Thu Nga - Ảnh: Nguyễn Hảo


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã