Tân Châu: Thẩm tra đánh giá mức độ đạt chuẩn xã Nông thôn mới xã Tân An năm 2018

Năm 2018, với sự hỗ trợ của các Ngành chuyên môn cấp Tỉnh, Thị xã, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đồng thuận chung tay trong nhân dân, đến nay, xã Tân An – Tx Tân Châu đã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Xây dựng Nông thôn mới trên quê hương Tân An đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã hội, đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi như sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng tăng năng suất, chất lượng, tăng thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 43 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 111 hộ, đạt tỷ lệ 3,15%, lao động có việc làm và qua đào tạo tăng lên, góp phần tăng dân trí; diện mạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn đã thực hiện chỉnh trang, làm mới hơn 2 800 cây cột cờ, mắc bóng đèn đường với chiều dài hơn 16km, lắp đặt 65 bảng pano tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới, trồng hơn 1 500 cây xanh tạo cảnh quan nông thôn với tổng kinh phí thực hiện hơn 900 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, trang thiết bị trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc và các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Kết quả huy động nguồn lực trong nhân dân và doanh nghiệp tham gia xây dựng Nông thôn mới hơn 11 tỷ đồng.

Tại buổi thẩm tra đánh giá mức độ đạt chuẩn xã Nông thôn mới, ông Đặng Văn Nê - PCT UBND Thị xã Tân Châu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của địa phương trong xây dựng đạt các tiêu chí, chỉ tiêu. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Tân An, Ban phát triển Nông thôn mới các ấp cùng bà con nhân dân quyết tâm, đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, trong đó, đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí, chỉ tiêu đạt nhưng thiếu bền vững như cảnh quan môi trường, tỷ lệ tham gia BHYT, tình hình an ninh trật tự… tiến hành kiểm tra, củng cố hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng…quyết tâm đưa xã Tân An anh hùng về đích xây dựng Nông thôn mới đúng theo lộ trình đã đề ra.

Huyền Thoại

CÁC TIN KHÁC:

Lễ công bố TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Lễ công bố TP Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Lễ công bố huyện Thoại Sơn đạt chuẩn "Huyện nông thôn mới" năm 2018