Tân Châu: Giám sát kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Long An

Sáng ngày 13/11/2018, Đoàn giám sát thường trực HĐND thị xã do đồng chí Huỳnh Quang Ngự - Phó bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn có buổi giám sát kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Long An. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã tiếp và làm việc với Đoàn.

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều Nghị quyết, quyết định xây dựng NTM nâng cao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, BND ấp phụ trách và họp báo định kỳ hàng tuần, tháng. Trên cơ sở xã đạt chuẩn NTM, địa phương nỗ lực duy trì nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đạt bền vững, chất lượng hơn. Cụ thể, hạ tầng nông thôn có bước phát triển rõ rệt về giao thông, thủy lợi, điện; thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm dần qua từng năm, chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn nâng cao; môi trường sạch đẹp, an ninh chính trị - trật tự ATXH tiếp tục giữ vững ổn định. Tuy nhiên thực hiện Bộ tiêu chí nâng cao theo Quyết định 1005 của UBND tỉnh An Giang, đến nay xã Long An chỉ đạt 11/19 tiêu chí, 25/35 chỉ tiêu, còn 08 tiêu chí và 10 chỉ tiêu chưa đạt, khó thực hiện gồm: chỉ tiêu 2.4 Giao thông nội đồng, chỉ tiêu 8 thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; chỉ tiêu 12 tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo; tiêu chí số 10 thu nhập; chỉ tiêu 13.1 HTX hoạt động có hiệu quả; tiêu chí 14 Giáo dục, tiêu chí 15 về Y tế và chỉ tiêu 18.2 có quyết định phân công cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM theo quy định…Dự kiến giai đoạn 2018-2020, nguồn vốn đầu tư xây dựng xã NTM nâng cao cần huy động trên 23 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh và thị xã khoảng 17,5 tỷ đồng, vốn nhân dân và doanh nghiệp trên 2 tỷ đồng.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Huỳnh Quang Ngự - Phó bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao những kết quả mà xã Long An đạt được trong thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng như bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên đề nghị cấp ủy, chính quyền cần khắc phục tồn tại, hạn chế; tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo,chỉ đạo xây dựng lộ trình đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới; thực hiện tốt chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo quy định, các phòng ban chuyên môn thị xã quan tâm giúp đỡ địa phương giữ vững các tiêu chí và phấn đấu đạt mức cao hơn./.

                                                                                        Bích Trâm

CÁC TIN KHÁC:

Lễ công bố TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Lễ công bố TP Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Lễ công bố huyện Thoại Sơn đạt chuẩn "Huyện nông thôn mới" năm 2018