Phú Tân: tích cực thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Huyện Phú Tân vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2017.

Theo đó, đã  tập trung tuyên truyền, sâu rộng trong cán bộ công chức cơ quan, đơn vị, nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng lồng ghép các buổi sinh hoạt các chi, tổ hội với 671 cuộc, có 23.630 lượt người dự. Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước...  Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật được nâng lên, dân chủ ngày mở rộng, được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.
Ban Chỉ đạo các cấp đã phát động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập trung sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện liên kết tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với nông dân và hợp tác xã Phú An được 400 ha; Mô hình sản xuất, tiêu thụ rau an toàn đến năm 2020 và sản xuất rau an toàn ở xã Tân Trung năm 2017 và mở rộng vùng sản xuất. Nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả như: câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; mô hình liên kết chuỗi giá trị cánh đồng lớn, mô hình phụ nữ giúp nhau làm kinh tế; thanh niên lập nghiệp…

Triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm mới cho 7.437 lao động, đạt 185,9% kế hoạch, tổ chức lớp đào tạo nghề 996 lao động nông thôn trình độ sơ cấp dưới 03 tháng, đạt 166%, tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề chiếm 85%. Hổ trợ vốn nhiều hộ gia đình đã đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng; hộ khá, giàu ngày càng nhiều, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,81%.

Phối hợp tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới; Ban chỉ đạo huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn xã, thị trấn tổ chức, kiểm tra, phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa trên cơ sở đăng ký từ đầu năm. Ban chỉ đạo huyện, tổ chức 03 đoàn kiểm tra; kết quả có 87/88 ấp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 98,8%; cơ quan, đơn vị thuộc xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa 139/143 chiếm 97,2%, chợ đạt chuẩn trật tự vệ sinh 08/08 chợ; Xây dựng cơ quan văn hóa ngành huyện, kết quả kiểm tra xét công nhận 63/64 cơ quan ngành huyện đạt chuẩn văn hóa, chiếm 98,4%, có 100% gia đình cán bộ, công chức đạt chuẩn gia đình văn hóa. Tiếp tục duy trì xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới 07 xã (Phú Thành, Tân Hòa, Phú Bình, Phú Thọ, Tân Trung, Phú Hiệp và Phú Thạnh), 05 xã: Phú Lâm, Hòa Lạc, Phú Hưng, Bình Thạnh Đông và xã Hiệp Xương ghi nhận xã văn hóa nông thôn mới năm thứ nhất và 02 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phong trào tập luyện thể dục, thể thao ngày càng phát triển, thu hút nhiều thành phần tham gia luyện tập thường xuyên và tham dự các giải thể thao của tỉnh, nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, lễ hội văn hóa truyền thống… đạt nhiều thành tích cao. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, phong trào đờn ca tài tử"…được duy trì phát triển… Công tác quản lý văn hóa được tăng cường và xử lý kịp thời không để xảy ra các vi phạm, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm xác định việc nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, nhất là nâng chất hộ gia đình văn hóa; có 44.174/53.849 hộ đăng ký gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 82%; qua kết quả họp xét cuối năm của các Ban chỉ đạo xã, thị trấn có 36.201/44.174 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm 82% so số hộ đăng ký, chiếm 67,2% so tổng số hộ toàn huyện, giảm 2,9% so năm 2016. Qua đó phát hiện những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt ...Ban chỉ đạo cũng đề xuất UBND huyện khen thưởng 30 tập thể, 110 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào.

Phát huy truyền thống đoàn kết trong năm qua, các phong trào xã hội từ thiện, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, uống nước nhớ nguồn, đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Trong năm, vận động quỹ "vì người nghèo" được trên 9,1 tỷ đồng (kể cả tiền và hiện vật), đạt 159,8% kế hoạch, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 9.252 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn có điều kiện vui Xuân đón Tết với tổng số tiền trên 3,1 tỷ đồng; cất mới 165 căn, sữa chữa 13 căn nhà Đại đoàn kết trị giá trên 6,2 tỷ đồng, bên cạnh hổ trợ cho học sinh, sinh viên, khám chữa bệnh, trợ giúp sản xuất, cứu trợ khó khăn thường xuyên và đột xuất cho 1.936 lượt hộ số tiền trên 893 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch số 39 của HUyện ủy về việc phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội, đến nay Ủy ban MTTQVN huyện tiếp nhận trên 1,9 tỷ đồng...

Nhìn chung, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các cấp ủy quan tâm đưa vào Nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện với quan điểm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa đặc biệt là nâng chất hộ gia đình văn hóa.

Sự phối hợp giữa các ngành, UBMTTQVN các đoàn thể tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cán bộ công nhân viên chức và nhân dân thực hiện các tiêu chí văn hóa, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, đoàn kết cộng đồng, phát huy dân chủ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua các phong trào thi đua được sự đồng tình của nhân dân, ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, giải quyết được việc làm cho lao động, nhiều hộ gia đình cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đáng chú ý là phong trào đã gắn kết với việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có ý chí vươn lên trong của cuộc sống./.

HP- PT

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã