Phú Tân cần tập trung xây dựng thương hiệu nếp

Đó là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phú Tân về kinh tế - xã hội năm 2018 vừa được Văn phòng UBND tỉnh thông báo truyền đạt.

(Hiện nếp Phú Tân chỉ được nhãn hiệu tập thể)

Thông báo nêu rõ, năm 2017, kinh tế - xã hội huyện Phú Tân tiếp tục phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu so với Hội động nhân dân đề ra (01 chỉ tiêu không đạt là tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương); thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất bước đầu mang lại hiệu quả, thực hiện tốt mô hình trồng rau màu trong nhà lưới, chuyển đổi đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu, cây ăn trái.... 

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, vẫn còn những tồn tại hạn chế: sản xuất nông nghiệp phát triển thiếu bền vững, thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa doanh nghiệp với nông dân gặp nhiều khó khăn; năng lực hoạt động của hợp tác xã còn hạn chế; hoạt động xúc tiến thương mại chưa mang lại hiệu quả; thu kinh tế trên địa bàn chưa đạt kế hoạch; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng.


Theo đó, UBND tỉnh cơ bản thống nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của huyện. Năm 2018, đề nghị UBND huyện Phú Tân tập trung chỉ đạo, bám sát vào các mục tiêu, giải pháp mà Kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, huyện cần lưu ý tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi diện tích đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu, cây ăn trái hiệu quả gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, tập trung xây dựng thương hiệu nếp Phú Tân là sản phẩm chủ lực của địa phương.

 Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tiếp tục triển khai thực hiện liên kết và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với nông dân và hợp tác xã, có tổ chức sơ tổng kết, đánh giá hiệu quả việc liên kết để nhân rộng mô hình; Xây dựng các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và thời tiết, nhất là vào nước nổi, mùa khô để tạo điều kiện cho nông dân sản xuất. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc xuống giống đúng lịch thời vụ, chống úng, chú trọng nạo vét kênh mương,…  

Quản lý tốt việc khai thác cát trên sông để hạn chế sạt lỡ. Phối hợp cơ quan chức năng tỉnh, thường xuyên thăm dò, khảo sát những đoạn sông có nguy cơ sạt lỡ để chủ động đối phó và hạn chế thiệt hại cho người dân. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đề ra; rà soát các tiêu chí để xã Hiệp Xương đạt nông thôn mới năm 2018, đồng thời duy trì kết quả đạt chuẩn của 03 xã Tân Hòa, Phú Bình, Phú Lâm. Tuy nhiên, cần xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp với nguồn lực, tránh việc chạy theo thành tích, huy động quá khả năng của người dân. 

Ngoài ra, huyện cần có giải pháp mở rộng cụm công nghiệp Tân Trung giai đoạn 2; chủ động kêu gọi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi khuyến khích thu hút đầu tư; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban hỗ trợ doanh nghiệp; Tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp quan tâm đầu tư lĩnh vực chế biến các sản phẩm Nếp. 

Sắp xếp chợ theo hướng văn minh, lịch sự, đầu tư chợ nông thôn theo quy hoạch; nhân rộng mô hình chợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng cửa hàng nông sản an toàn. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án phát triển du lịch lồng hồ Tân Trung kết hợp với du lịch tâm linh thị trấn Phú Mỹ. Tuyên truyền và quảng bá các điểm du lịch tiềm năng, giới thiệu các sản phẩm truyền thống tại địa phương... /.

Nguồn: TB Số: 20/TB-VPUBND ngày 17/1/2018
Hải Nhu

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã