Họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn

Chiều ngày 05/10/2018, Ban chỉ đạo(BCĐ) xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Thoại Sơn tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng NTM 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao đối với xã Vĩnh Trạch và Thoại Giang.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ chương trình mục tiêu quốc xây dựng NTM huyện; ông Dương Ngọc Lắm - Phó chủ tịch UBND huyện - Phó Ban chỉ đạo và các thành viên trong BCĐ, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 xã tham dự.  

   Trong tháng 9/2018, UBND huyện Thoại Sơn đã làm lễ công bố quyết định của UBND tỉnh An Giang, công nhận 5 xã đạt chuẩn NTM, tính đến nay, trên địa bàn huyện đã có 11/14 xã đạt chuẩn NTM. Về xây dựng huyện NTM, căn cứ quyết định 558 ngày 05/04/2016 của Thủ tướng chính phủ, huyện tự đánh giá 6/9 tiêu chí, 9/14 chỉ tiêu. Các tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch; giao thông; y tế, văn hóa, giáo dục; đối 2 xã Vĩnh Trạch và Thoại Giang, qua ra soát của địa phương theo tiêu chuẩn của xã NTM nâng cao, Vĩnh Trạch có 7 chỉ tiêu, Thoại Giang có 9 chỉ tiêu chưa đạt, dự kiến 2 xã này sẽ xây dựng kế hoạch hoàn thành trong năm 2018, 2019.

     Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM cũng như 2 xã NTM nâng cao, ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ chương trình mục tiêu quốc xây dựng NTM huyện đề nghị 3 xã còn lại đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng, hoàn chỉnh tất cả hồ sơ các bước trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận vào tháng 11 đối với xã Vọng Thê, Phú Thuận, tháng 12 đối với Mỹ Phú Đông. Các ban, ngành huyện được phân công hỗ trợ 2 xã Vĩnh Trạch, Thoại Giang thẩm định lại các tiêu chí, chỉ tiêu NTM nâng cao, xác định mốc thời gian cụ thể để hoàn thành, ưu tiên thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu dễ, không cần vốn làm trước; khó, cần vốn làm sau. Mỗi xã xây dựng một tuyến đường hoa kiểu mẫu, lưu ý tăng cường công tách tuyên truyền, gắn trách nhiệm của người dân vào mỗi công trình để quá trình thực hiện có được sự đồng thuận và cùng làm của nhân dân. Đối với 3 tiêu chí huyện NTM chưa đạt, đề nghị các ngành được phân công phụ trách, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào tháng 11/2018 để văn phòng điều phối huyện hoàn chỉnh hồ sơ gửi về văn phòng điều phối tỉnh thẩm định.

Thanh Cần

CÁC TIN KHÁC:

Lễ công bố TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Lễ công bố TP Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Lễ công bố huyện Thoại Sơn đạt chuẩn "Huyện nông thôn mới" năm 2018