Chợ Mới sản xuất xoài 3 màu gắn đến chuỗi tiêu thụ sản phẩm

UBND tỉnh vừa phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất xoài ba màu có quy mô 500ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm”, việc triển khai dự án nhằm tạo sự chuyển biến trong tổ chức sản xuất và cung ứng xoài ba màu theo hướng liên kết từ trồng đến tiêu thụ sản phẩm, cải thiện và quản lý chất lượng xoài theo hướng an toàn thực phẩm...Chợ Mới là địa phương được tỉnh chọn thực hiện dự án.

Với nhiều nông dân đang trồng xoài 3 màu hiện nay trên địa bàn huyện Chợ Mới, thông tin trên đem lại niềm vui rất lớn. Bởi lẽ , đây được xem là dự án mở ra những cơ hội giúp người nông dân vùng chuyên canh các xã cù lao Bình Phước Xuân, Mỹ Hiệp và Tấn Mỹ tăng thu nhập và giải quyết phần nào bài toán về thị trường tiêu thụ hiện nay. Về quy mô sản xuất xoài 3 màu trên địa bàn huyện Chợ Mới, ông Vũ Minh Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: Toàn huyện Chợ Mới hiện có 4.560 héc-ta xoài, trong đó 3 xã cù lao Giêng Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân chiếm 3.750 héc-ta. Từ khi chuyển dịch đến nay, nhiều hộ nông dân khá lên, vì trồng xoài thu nhập hơn nhiều lần trồng lúa. Tuy nhiên, hiện chỉ có 135 héc-ta, với 132 hộ được chứng nhận VietGAP. Trong khi diện tích xoài phát triển mạnh, sản lượng tăng, nhưng thị trường đầu ra không ổn định. 

     Vì vậy, với dự án "Xây dựng mô hình sản xuất xoài ba màu có quy mô 500ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm", huyện Chợ Mới sẽ có điều kiện để mở rộng mô hình trồng xoài 3 màu VietGAP. Đây là hướng đi được huyện thực hiện trong thời gian qua. Với dự án này, thời gian tới huyện Chợ Mới sẽ tổ chức tập huấn thêm cho nông hộ trồng xoài các biện pháp nâng cao chất lượng trái xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP; trình độ quản lý nhóm; và xây dựng chuỗi liên kết trong cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các tổ hợp tác xã với các cơ sở và doanh nghiệp kinh doanh trái cây như: Công Ty TNHH Xuất Nhập khẩu Trái Cây Chánh Thu - Bến Tre, Công ty TNHH ORGA Việt Nam - TP. HCM và một số doanh nghiệp khác có liên quan.

     Xoài 3 màu 3 xã cù lao Giêng, huyện Chợ Mới đạt VietGAP, là mô hình cây ăn trái đầu tiên của tỉnh được công nhận, đây là "điểm sáng" quan trọng trong chiến lược phát triển nông sản chủ lực của huyện theo hướng chất lượng, an toàn, hiệu quả. Vì vậy, việc UBND tỉnh ký quyết định triển khai "Xây dựng mô hình sản xuất xoài ba màu có quy mô 500ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm" là điều kiện thuận lợi để huyện Chợ Mới tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm xoài 3 màu gắn với chế biến và chuỗi tiêu thị, giúp người nông dân không phải lo lắng về giá mỗi khi thị trường ra vào cảnh dội chợ./.  

                                                              Hà Ngân

     


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã