Chợ Mới: Đẩy nhanh tiến độ các công trình nông thôn mới tại Tấn Mỹ, Long Kiến, Bình Phước Xuân

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình nông thôn mới trên địa bàn 3 xã Tấn Mỹ, Long Kiến và Bình Phước Xuân để xã được công nhận nông thôn mới vào cuối năm nay, UBND huyện Chợ Mới yêu cầu các xã, ngành địa phương, Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, các Đơn vị thi công giám sát, thiết kế tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Đối với những công trình đạt chuẩn nông thôn mới đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện theo dõi đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành như đã cam kết. Các công trình còn lại yêu cầu các Đơn vị thi công cần sớm chủ động triển khai thi công đạt theo hợp đồng đã ký tránh trường hợp chậm tiến độ phải gia hạn thời gian thi công. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện tăng cường kiểm tra, khẩn trương tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, chủ động phối hợp với ngành liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quản lý đầu tư xây dựng. Yêu cầu các Đơn vị thi công phải lập bảng tiến độ chi tiết từ thời điểm này đến khi kết thúc hợp đồng, tăng cường nhân lực, vật lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình..../.

Hồ Toàn 

CÁC TIN KHÁC:

Lễ công bố TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Lễ công bố TP Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Lễ công bố huyện Thoại Sơn đạt chuẩn "Huyện nông thôn mới" năm 2018