Châu Thành tổng kết thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2018

Chiều ngày 22/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2018. Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Cù Minh Trọng – Ủy viên Ban thường Vụ, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã đến dự

Năm 2018, Châu Thành đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém chất lượng sang trổng cây ăn trái và rau màu có hiệu quả. Đối với ngành lúa lúa gạo, toàn huyện đã tổ chức thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa chất lượng cao theo chuổi giá trị giữa doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và nông dân với diện tích trên 3500 hecta. Riêng đối với cây ăn trái và rau màu, toàn huyện đã chuyển đổi cây ăn trái 337 hecta từ đất vườn tạp, diện tích rau màu trên 766 hecta, trong đó, huyện tập trung vùng sản xuất nguyên liệu rau màu an toàn ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Thạnh với diện tích 90 hetca…qua đó, góp phần giúp nông dân giải quyết khó khăn trong tiêu thụ lúa gạo, tăng lợi nhuận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành đề nghị Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu gắn với thị trường tiêu thụ. Củng cố, nâng chất hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn. Tập trung phát triển sản phẩm thế mạnh từng xã, thị trấn gắn với doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra cho nông dân, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp địa phương phát triển bền vững./. 

Trần Ngân. 

CÁC TIN KHÁC:

Lễ công bố TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Lễ công bố TP Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Lễ công bố huyện Thoại Sơn đạt chuẩn "Huyện nông thôn mới" năm 2018