Châu Phú tập huấn xây dựng Nông thôn mới kết hợp với phát triển Du lịch cộng đồng

Sáng ngày 10/10/2018, Sở Công thương tỉnh An Giang kết hợp với Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú tập huấn xây dựng Nông thôn mới kết hợp với phát triển Du lịch cộng đồng cho hơn 200 đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ quan sản xuất, tổ hợp tác tại chi hội làm vườn trên địa bàn huyện Châu Phú.

Diễn giả Tiến sĩ Trần Minh Hải- Giám đốc Trung tâm đào tạo và Tư vấn kinh tế hợp tác- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn về xây dựng nông thôn mới và chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng sinh thái như: cách làm, cách xây dựng, phát triển mô hình, đối tượng để thu hút để làm du lịch, lợi nhuận,… .

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nông dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận hướng chuyển đổi nghề nghiệp, gắn sản xuất với du lịch, góp phần tăng thu nhập cho đời sống người dân, từ đó nâng cao hiệu quả công cuộc xây dựng nông thôn mới./.

                         Nhẫn Nguyễn

CÁC TIN KHÁC:

Lễ công bố TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Lễ công bố TP Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Lễ công bố huyện Thoại Sơn đạt chuẩn "Huyện nông thôn mới" năm 2018