Xem xét kết quả thực hiện liên kết, tiêu thụ theo mô hình cánh đồng lớn tại huyện Phú Tân

Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vừa hoàn thành khảo sát, giám sát kết quả thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ theo mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn huyện Phú Tân.
Quang cảnh buổi làm việc

Kết quả, vụ Đông Xuân 2016 - 2017 có 6 công ty tham gia ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với 8 HTX, THT diện tích 2.018,9ha; Vụ Hè Thu có 4 công ty tham gia ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với 5 HTX diện tích 1.014,2 ha. Qua đó vụ Đông Xuân có 04 công ty tổ chức thu mua 1.149,5 ha, đạt 56,9% so diện tích hợp đồng và vụ Hè Thu có 03 công ty thu mua 620ha, đạt 61,1%.

Với kết quả trên, bước đầu đã giải quyết khó khăn trong tiêu thụ của nông dân, do được hỗ trợ một phần chi phí đầu vào, yên tâm sản xuất và chú trọng chất lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng. Bên cạnh đó, phương thức sản xuất mới được hình thành (sản xuất có liên kết, các HTX tích lũy kinh nghiệm trong đàm phán); Công ty xác lập được nguồn hàng ổn định để xuất khẩu, đa dạng phương thức đầu tư. Có sự cạnh tranh giá cả giữa công ty và thương lái, theo hướng có lợi cho nông dân… 

Tuy nhiên qua giám sát, nhận thấy: năng lực quản lý điều hành các HTX chưa đủ mạnh (kỹ năng đàm phán, chưa chủ động mời gọi doanh nghiệp, vận động nông dân tham gia cánh đồng lớn còn hạn chế); liên kết dọc được hình thành nhưng liên kết ngang chưa thực hiện; việc thực hiện bố trí diện tích xuống giống để có sản lượng thu hoạch trong ngày theo hợp đồng chưa thực hiện được. Đối với công ty, năng lực thu mua còn hạn chế; chính sách đầu tư đa dạng nhưng chưa đáp ứng nhu cầu nông dân; ngoài ra, việc thực hiện hợp đồng liên kết chưa đáp ứng yêu cầu.

Qua đó, huyện Phú Tân kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ mời doanh nghiệp liên kết tiêu thụ cho sản phẩm lúa, nếp, rau màu.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Tùng, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát cho rằng: Thông qua giám sát để làm rõ kết quả đạt được, khó khăn trong việc thực hiện liên kết, tiêu thụ theo mô hình cánh đồng lớn tại huyện Phú Tân nhằm kịp thời rút ra những kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường biện pháp lãnh đạo, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức sản xuất trên địa bàn tỉnh./.
                          TIN, ẢNH     VŨ HÙNG

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã