Tri Tôn tập huấn tuyên truyền nông thôn mới

Ngày 12/10/2017, Ban tuyên giáo tỉnh An Giang kết hợp cùng Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và ban tuyên giáo huyện ủy Tri Tôn tổ chức tập huấn tuyên truyền các chương trình hành động của tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên huyện, xã thị trấn, ban nhân dân 79 khóm ấp.

Các đại biểu được nghe giới thiệu khái quát một số kết quả đạt được của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giải pháp giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo quyết định 1600 của thủ tướng chính phủ. Thành tựu mà An Giang đạt được, những hạn chế tồn tại, nguyên nhân và giải pháp thực hiện thời gian tới. Chương trình hành động số 4 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang và quyết định của UBND tỉnh về  thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Chương trình hành động số 08 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Ngoài ra Ban tuyên giáo tỉnh còn lưu ý một số nhiệm vụ chủ yếu trong tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với các xã thị trấn làm sao cho dân hiểu, đồng tình và thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với các chỉ tiêu không cần vốn của nhà nước, để đưa các xã đạt chuẩn theo lô trình nghị quyết huyện ủy đề ra.

Đợt tập huấn nhằm cung cấp một số kiến thức mới trong thực hiện nông thôn mới, từ đó làm cơ sở để tăng cường tuyên truyền thu hút sự quan tâm của toàn đảng, toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp các xã nhanh chóng đạt chuẩn, tiến tới công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

Châu Phong

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã