Chợ Mới triển khai dự án tưới nhỏ giọt và phun sương trên cây trồng (1)

Chợ Mới xác định ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong sản xuất nông nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho sản phẩm nông nghiệp.

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chợ Mới được đầu tư dự án xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh cây ăn trái ở 3 xã cù lao Giêng (Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân) và dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh màu ở xã Kiến An-chìa khóa để huyện cù lao tiếp tục thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

 

Lãnh đạo tỉnh tham quan vùng chuyên canh xoài và ra màu tại 3 xã cù lao Giêng, Kiến An

Dự án được thực hiện với tổng kinh tổng kinh phí 45,6 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh đầu tư hơn 41,9 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 3,6 tỷ đồng. Tại xã Kiến An thực hiện mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh màu 80 héc -ta. Xã Tấn Mỹ được đầu tư xây dựng hệ thống tưới CNC vùng chuyên canh cây ăn trái 200 héc -ta, tổng kinh phí 14,070 tỷ đồng; xã Mỹ Hiệp 200 héc-ta, kinh phí 14,967 tỷ đồng; xã Bình Phước Xuân 140 héc ta, kinh phí 7,565 tỷ đồng. Cả 4 xã đều được nâng cấp hạ tầng thủy lợi kết hợp giao thông để phục vụ sản xuất rau màu, cây ăn trái theo hướng CNC; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống tưới tiết kiệm nước cho các vùng sản xuất rau màu, cây ăn trái; tiêu thoát nước chủ động và giao thông nội đồng thông suốt (thuận lợi vận chuyển nông sản, trang thiết bị, cơ giới, phát triển dịch vụ...); xây dựng trạm bơm tưới và hệ thống tưới CNC; xây dựng trạm bơm tiêu, đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp, đường trục chính. 

Tháng 12-2017, sẽ đầu tư 19 tỷ đồng bê tông hóa các trục giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng hệ thống bơm, tưới, tiêu và lắp đặt đường ống tại 4 xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân và Kiến An để nông dân sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trên cây xoài và tưới phun sương trên rau màu.

Ông Vũ Minh Thao - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: "UBND huyện Chợ Mới đã chỉ đạo các ngành chuyên môn khẩn trương thực hiện dự án, nhằm khuyến khích, cũng như hỗ trợ hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC phù hợp tình hình sản xuất nông nghiệp và định hướng về lâu dài của các quy hoạch hệ thống thủy lợi của địa phương. Để dự án thực hiện hiệu quả, tạo sự đồng thuận đối với người dân, UBND huyện Chợ Mới đã tổ chức 4 điểm họp dân để triển khai dự án. Sau khi nghe triển khai dự án, người dân trồng cây ăn trai và rau màu ở các xã rất vui mừng, phấn khởi và đồng tình với chủ trương của Nhà nước; đồng thời, mong muốn dự án sớm thực hiện để người dân trong vùng được hưởng lợi".

Trước đó, UBND huyện Chợ Mới đã tổ chức cho nông dân ở 3 xã cù lao Giêng và xã Kiến An đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm về mô hình ứng dụng công nghệ cao với hệ thống tưới nhỏ giọt trên cây xoài ở tỉnh Khánh Hòa và hệ thống tưới phun sương trên cây trồng ở tỉnh Lâm Đồng. UBND huyện Chợ Mới muốn giới thiệu công nghệ thống tưới CNC cho cây ăn quả, rau màu để bà con nông dân có cơ hội tiếp cận, tham quan học tập và ứng dụng.

Ông Thao cho biết: "Đối với 3 xã cù lao Giêng và vùng chuyên canh rau màu Kiến An, dự án tưới nhỏ giọt trên xoài, phun sương trên rau màu được tỉnh quan tâm triển khai rất có ý nghĩa. Với hệ thống tưới phun sương và tưới nhỏ giọt còn giúp người nông dân tiết kiệm khoảng 50%-60% lượng nước tưới so với phương pháp tưới thủ công truyền thống và giảm từ 50- 60%  lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật so với phương pháp bón bề mặt do được hòa tan vào hệ thống tưới. Ứng dụng công nghệ này, người dân có thể dễ dàng điều chỉnh vùng tưới, lượng nước và giờ tưới theo từng mùa vụ thông qua điện thoại di động nhờ một tổ hợp được tích hợp qua điện thoại di động một cách dễ dàng".

Dự án còn góp phần tăng lợi nhuận, thu nhập cho nông dân, từ đó kinh tế hộ gia đình sẽ được khấm khá hơn, góp phần nâng cao đời sống người dân. Qua đó, giúp tăng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện và tác động tăng tốc độ tăng trưởng nông nghiệp của tỉnh. Với những chủ trương hợp lý của Đảng bộ, chính quyền các cấp, cùng cách làm hiệu quả chủ động của người dân trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn thời gian qua đã và đang thu được những thành quả quan trọng, từng bước đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích đất canh tác. Tiền đề cho địa phương tập trung sản xuất quy mô lớn, sản xuất gắn thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, giúp tăng sức cạnh tranh thị trường trong nước và trên trường quốc tế, thúc đẩy kinh tế huyện Chợ Mới phát triển nhanh, bền vững./.

HẠNH CHÂU

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã