Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Phú Tân bỏ phiếu thống nhất công nhận xã Phú Lâm đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017

Sáng ngày 31/10, Ủy ban nhân huyện Phú Tân tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Phú Tân bỏ phiếu thống nhất công nhận xã Phú Lâm đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017. Đồng chí Phan Văn Chung - Phó Chủ Tịch Ủy ban nhân huyện Phú Tân - Phó ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm qua xã Phú Lâm tổ chức phát động xây dựng nông thôn mới trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện và đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đến nay xã Phú Lâm cơ bản đạt tất cả các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân trên 37,4 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2,92%. Cùng với nguồn kinh phí của Nhà nước, xã Phú Lâm vận động nhân dân đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét. Cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư khang trang, 100% đường xã, liên xã, đường liên ấp được cứng hóa. An ninh chính trị ổn định, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững...

Tại cuộc họp, Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm lấy kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Phú Lâm. Kết quả: 100% các thành viên đều đồng ý xã Phú Lâm cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới./.

Văn Giang

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã