An Phú qua 5 năm thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết 09 của Tỉnh ủy An Giang và Kế hoạch 24 của Huyện ủy An Phú về việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tuy chưa đạt những thành quả như kỳ vọng, nhưng nhận thức trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của đội ngũ cán bộ kỹ thuật và một bộ phận nông dân đã và đang thay đổi trong việc áp dụng phương thức sản xuất mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã góp phần nâng cao chất lượng, năng suất cũng như hiệu quả kinh tế.
Mô hình trồng lúa an toàn sinh học của ông Lực ở xã Vĩnh Lộc

Giai đoạn 2013-2017, huyện An Phú đã tổ chức thực hiện được 5/8 nhóm sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm các nhóm sản phẩm về lúa gạo, rau màu, nấm ăn, nấm dược liệu, thủy sản và chăn nuôi, việc thực hiện bước đầu đã có nhiều mô hình đạt hiệu quả như mô hình sản xuất lúa "an toàn sinh học" với diện tích 400-600 hecta mỗi năm ở 2 xã Phú Hữu và Vĩnh Lộc, mang lại lợi nhuận từ 3-3,5 triệu đồng/hecta so với sản xuất thông thường; đối với nhóm sản phẩm rau màu, giai đoạn 2013-2015, toàn huyện đã xây dựng được 4 nhà màng và 4 nhà lưới tại 5 xã Phú Hữu, Vĩnh Lộc, Thị trấn An Phú, Thị trấn Long Bình, Khánh An và Khánh Bình với tổng diện tích khoảng 9.000 m2 được sản xuất dưa lưới, dưa lê, giống cây con và các loại rau ăn lá; đối với dưa lưới được các đơn vị, công ty trong và ngoài tỉnh ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu được từ 30-50 triệu đồng/vụ/1.000 m2; đối với các mô hình sản xuất rau ăn lá trong nhà lưới giá rẽ cũng mang lại hiệu quả từ 5-7 triệu đồng/vụ/1.000 m2, tuy nhiên giai đoạn 2016-2017 các nhà lưới giá rẻ đã bị hư hỏng, không được sửa chữa, hiện nay đã không còn sản xuất nữa. 

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng

Trong lĩnh vực chăn nuôi, việc chuyển giao khoa học kỹ thuật như an toàn sinh học, đệm lót sinh học được áp dụng trong việc chăn nuôi heo, bò, gia cầm; ngoài ra, công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi bằng bể Bioga, chế phẩm sinh học đã và đang được áp dụng nhiều trong sản xuất. Trong lĩnh vực thủy sản, An Phú đang tập trung tổ chức nuôi trồng theo hướng liên kết sản xuất, áp dụng các kỹ thuật nuôi tiên tiến, điển hình huyện đã phối hợp với Chi cục Thủy sản, Trung tâm giống thủy sản An Giang thực hiện mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lươn đồng tại xã Vĩnh Hậu với diện tích 2.700m2 với sự tham gia của 22 hộ dân, mô hình này, bước đầu đã mang lại lợi nhuận cho người dân… Ngoài ra trên địa bàn huyện cũng đã có 6 hộ chăn nuôi cá tra với diện tích 10,7 hecta được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong 5 năm qua, huyện An Phú đã phối hợp tổ chức nhiều đợt tham quan học tập kinh nghiệm về sản xuất rau màu ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới và các hệ thống tưới nhỏ giọt tại các tỉnh thành trong và ngoài nước như Đà Lạt, Bình Dương, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Loan cho trên 100 lượt cán bộ chủ chốt và nông dân giỏi của huyện; Đồng thời, đào tạo tập huấn về kỹ thuật canh tác lúa theo chương trình 3 giảm - 3 tăng và 1 phải - 5 giảm cho trên 1.860 nông dân thuộc 5 xã nằm trong vùng dự án VnSat… thông qua các hoạt động, tổng nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện trong 5 năm qua là 10 tỷ 277 triệu đồng.


Theo đánh giá, nhận thức của nông dân đối với sản phẩm nông nghiệp sạch đã có nhiều thay đổi, những tiến bộ khoa học và công nghệ được nông dân mạnh dạng áp dụng vào sản xuất,… tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp còn một số hạn chế, nhất là chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư; nguồn lực phục vụ cho việc tổ chức sản xuất theo hướng công nghệ cao còn nhiều hạn chế nhất là về tài chính, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; chi phí đầu tư cho các mô hình quá lớn, trong khi thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao không ổn định;… 

Giai đoạn 2018-2020, An Phú tiếp tục thực hiện 6/8 nhóm sản phẩm lúa gạo, rau màu, nấm ăn nấm dược liệu, chăn nuôi, thủy sản và cây ăn quả. Qua đó, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy An Giang và Kế hoạch 24 của huyện ủy An Phú, tiếp tục thực hiện nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như mô hình sản xuất lúa an toàn sinh học, mô hình trồng dưa lưới; đẩy mạnh công tác khuyến nông, tạo điều kiện cho nông dân tham gia học tập nâng cao trình độ; mở rộng quan hệ hợp tác và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của huyện; vận dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để mời gọi đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Triển khai thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp; tăng cường hợp tác trong việc nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nhất là trong việc đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới, quy trình canh tác hiện đại vào sản xuất, nhằm nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân./.

                                             Lê Hồng

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã