Tuổi trẻ huyện Tịnh Biên với phong trào xây dựng nông thôn mới

Do đặc thù là huyện miền núi, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo ở xã vùng nông thôn còn khá cao nên công cuộc xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi Tịnh Biên đang cần sự chung sức của nhiều ngành, các thành phần dân cư, trong đó tuổi trẻ có vai trò, nhiệm vụ quan trọng.

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới đó, huyện đoàn Tịnh Biên chính là một trong những đơn vị tích cực tham gia thực hiện mục tiêu này, góp phần từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn… Đây là một trong những mặt công tác được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Ban thường vụ huyện đoàn nhằm hưởng ứng tích cực phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động.
 
    Xác định vai trò, nhiệm vụ của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ huyện đoàn đã sớm có chương trình hành động cụ thể như: phối hợp với Phòng NN&PTTN về việc "phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2015", qua đó cụ thể hóa các nội dung hoạt động gắn với các chỉ tiêu cụ thể. Chương trình hành động này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện. Bước đầu, các đơn vị đoàn cơ sở đã chú trọng tổ chức công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng mục tiêu, nội dung, ý nghĩa và 20 tiêu chí đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới.
    Đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế ở cơ sở mới thấy được sự phong phú và đa dạng trong chương trình hành động. Những hoạt động cụ thể ở nhiều đơn vị đã bám sát thực tế tình hình địa phương, tạo được hiệu quả ban đầu trong việc xây dựng một xã hội nông thôn phát triển toàn diện. Các hoạt động như: tổ chức hội nghị, sinh hoạt chi đoàn, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền với nhiều khẩu hiệu. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn về các nội dung xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ Đoàn từ cấp cơ sở đến huyện, qua đó đã trang bị những kiến thức cần thiết cho thanh niên khi tham gia chương trình mục tiêu quốc gia này. Có thể nói, hình thức sinh động nhất trong thời gian qua, thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh niên là việc sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề "Tìm hiểu về chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới" trong cộng đồng dân cư.
     "Xây dựng nông thôn mới là vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều tổ chức, là nhiệm vụ hết sức quan trọng và lâu dài đòi hỏi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Với ý nghĩa đó, Ban thường vụ huyện đoàn luôn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn để đề ra nội dung hoạt động sát thực. Đề cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tham gia các lĩnh vực khó khăn, các hoạt động mới mẻ. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại luôn quan tâm chỉ đạo, tin tưởng giao cho tổ chức Đoàn thực hiện những công trình phần việc cụ thể. Hơn thế nữa, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã có sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ Đoàn thanh niên trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để sớm đạt mục tiêu, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện nhà theo kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Văn Dương - phó bí thư huyện đoàn Tịnh Biên cho biết, trong năm 2011, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã triển khai được 42 công trình và hơn 200 phần việc thanh niên với sự tham gia của hơn 12 ngàn lượt đoàn viên thanh niên, tổng trị giá trên 800 triệu đồng, điển hình như: các hoạt động: làm vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 797 lượt hộ nghèo, kinh phí hơn 47 triệu đồng; vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến 234 đơn vị máu; phát 1.200 phần quà cho học sinh nghèo, trị giá 115 triệu đồng; tổ chức 30 lớp dạy nghề cho trên 600 đoàn viên thanh niên. Kết hợp xã Núi Voi thực hiện công trình thanh niên cấp huyện, mở mới lộ nông thôn ở ấp Mỹ Á chiều dài 400m; kinh phí trên 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức hàng chục đợt ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và các hoạt động thu gom rác thải, khai thông cống rảnh, vệ sinh môi trường với sự tham gia của hàng ngàn lượt ĐVTN. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên vì an sinh xã hội, huy động đông đảo Đoàn viên thanh niên tình nguyện tích cực tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách…,cùng với việc tham gia xây dựng các công trình công cộng, đảm nhận các phần việc thanh niên hành động vì cuộc sống cộng đồng. Trong đó, nổi bật là từ chương trình "Ươm mầm thêm xanh" của huyện đoàn phối hợp với Đài truyền thanh huyện đã hổ trợ hàng trăm triệu đồng giúp các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được an tâm, tiếp tục cấp sách đến trường.
    Nhằm đẩy mạnh kết quả thực hiện chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tổ chức đoàn các cấp trong toàn huyện đã có các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn. Theo đó, đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên như: khuyến khích, động viên thanh niên nông thôn chủ động nâng cao trình độ học vấn, kiến thức; phối hợp, liên kết với các đơn vị tổ chức mở các lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức khoa học nông nghiệp cho thanh niên nông thôn; tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm cho thanh niên…
    Kết quả là hàng trăm thanh niên các xã, thị trấn được đào tạo nghề tại địa phương, 100% cán bộ đoàn các xã, thị trấn trong huyện được tập huấn và cấp phát sổ tay "Đoàn thanh niên xây dựng nông thôn mới". Tạo hiệu quả cao và trực tiếp chính là việc những cán bộ đoàn ở cơ sở đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động của tuổi trẻ tham gia phát triển KT - XH. Theo đó các mô hình làng thanh niên lập nghiệp, tổ hợp tác, trang trại trẻ phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương đã được chú trọng đầu tư.
    Triển khai lộ trình của đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2012, Ban thường vụ huyện đoàn tập trung triển khai chỉ đạo các tiêu chí về giao thông, tham gia bảo vệ các đê bao tuyến nông thôn trong mùa lũ; trồng cây xanh và tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên và nhân dân; cùng với các tiêu chí về cơ cấu lao động thông qua việc tổ chức các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên…Đặc biệt, đẩy mạnh và phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia giữ vững trật tự ATXH và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên để xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng.
    Có thể nói từ các hoạt động trên của tuổi trẻ trong huyện đã có tác động tốt, để phong trào xây dựng nông thôn mới huyện nhà, từ đó tạo ra phong trào phát triển kinh tế ngay trên quê hương, góp phần xây dựng nền KT-VH-XH, ANQP của địa phương ngày thêm phát triển bền vững, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc./.

                            Thanh Thiện (Tịnh Biên)


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã