Nỗ lực ở Vĩnh Khánh

Sau hơn một năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Khánh (huyện Thoại Sơn) đã thực hiện trên 20km đường bê tông và 7 cầu giao thông kiên cố, với tổng giá trị 7,3 tỷ đồng do nhân dân trong và ngoài xã đóng góp.

Qua cập nhật tiến độ thực hiện và đánh giá mức độ so với quy định đến năm 2015, Vĩnh Khánh đã đạt được 27/59 chỉ tiêu (45,76%) với 5 tiêu chí: (1) quy hoạch và thực hiện quy hoạch, (8) chợ nông thôn, (16) y tế, (17) văn hóa và (20) an ninh trật tự xã hội. Về tiêu chí 1, xã chủ động lập và hoàn thành 2 quy hoạch "Sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ" và "Phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn". Hiện nay, 2 đồ án của xã đã được UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt và địa phương đang từng bước thực hiện theo nội dung 2 quy hoạch này.

Ứng dụng cơ giới vào khâu thu hoạch .

Đối với tiêu chí 2, tỉ lệ km đường giao thông chính đến trung tâm xã được bê tông hóa mặt đường (ngang 3m, dài 9.432m) là chưa đạt theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải, hiện tại mức độ chỉ đạt 53,85%. Còn tỉ lệ km đường giao thông từ trung tâm xã đến các ấp và  liên ấp ra cánh đồng đạt chuẩn đường loại A, chỉ tiêu này chưa đạt. Vĩnh Khánh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia đóng góp của cộng đồng để tiếp tục thực hiện đề án xóa cầu gỗ, cầu sắt vừa và nhỏ trên các tuyến đường chính; xây dựng kế hoạch nâng cấp mở rộng, đầu tư một số tuyến đường liên ấp trọng điểm theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" với phương thức đầu tư: Trung ương và tỉnh hỗ trợ 50%, hỗ trợ vốn tín dụng 33%, vận động nhân dân đóng góp 17%.


Về thủy lợi (tiêu chí 3) cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh, các tuyến kênh phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân hàng năm đều có kế hoạch nạo vét. Tính đến nay, Vĩnh Khánh đã đạt được 95% chỉ tiêu. Tỉ lệ km kênh mương xã quản lý được kiên cố hóa (thủy lợi gắn với đê bao kiểm soát lũ, lộ giao thông nông thôn, hệ thống cống dưới đê hoàn chỉnh) đã đạt 100% chỉ tiêu. Riêng tỉ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp có hệ thống giao thông và thủy lợi nội đồng hoàn chỉnh, mới đạt 14,98% chỉ tiêu. Xã phấn đấu đến năm 2015 đạt 100% chỉ tiêu về hệ thống thủy lợi; tiếp tục vận động nhân dân sửa đê, đổ cát các tuyến đê đã nạo vét xong và nâng cấp hệ thống đê bao kiểm soát lũ ở 7 tiểu vùng. 


Hiện tại, toàn xã Vĩnh Khánh có 18 trạm bơm điện phục vụ tưới - tiêu đạt 42,49% chỉ tiêu (tiêu chí 4); 20 máy gặt đập liên hợp, 7 máy gặt xếp dãy và máy từ địa phương khác đến hoạt động theo mùa vụ nên thu hoạch cơ giới đạt từ 60%- 80% diện tích sản xuất lúa. Bên cạnh đó, hàng năm áp dụng chương trình "3 giảm, 3 tăng" từ 2.500 - 2.600 héc-ta (đạt 90,63% diện tích) và "1 phải, 5 giảm" 325 héc-ta trong vùng sản xuất GlobalGAP (đạt 11,6% chỉ tiêu tiêu); diện tích sản xuất giống đạt 11,6% chỉ tiêu. 


Vĩnh Khánh nằm trong vùng Tứ giác Long Xuyên, với diện tích 2.920 héc-ta sản xuất nông nghiệp, có 2.810 héc-ta đất trồng lúa. Toàn xã có 4 ấp, 2.414 hộ với 10.655 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp chiếm đến 75%. Cơ cấu kinh tế địa phương: Nông nghiệp 75%, tiểu thủ công nghiệp 5% và thương mại, dịch vụ 20%. Do điều kiện ở xa trung tâm huyện và tỉnh, những năm trước, kinh tế - xã hội phát triển chậm, mức thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém và giao thông đi lại gặp nhiều trắc trở. 


Với quyết tâm phấn đấu vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Khánh khắc phục khó khăn, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện một bước căn bản đời sống người dân, tỉ lệ hộ nghèo toàn xã đến cuối năm 2011 giảm còn 6,62%. Do vậy, sau hơn một năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Khánh có một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, đạt thấp hoặc chưa triển khai, như: Trường học đạt chuẩn quốc gia, trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn, tỉ lệ lao động qua đào tạo, đào tạo nghề, tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch…


Bài, ảnh: TRỌNG ÂN

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã