Kiểm tra xây dựng nông thôn mới ở xã Vĩnh Châu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng dẫn đầu đoàn cán bộ các sở, ngành vừa đến kiểm tra tình hình triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG XDNTM) ở xã Vĩnh Châu (TX.Châu Đốc).
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng ghi nhận sự tích cực của chính quyền địa phương trong quá trình triển khai và thực hiện Chương trình MTQG XDNTM tại xã Vĩnh Châu.

 Đồng thời đề nghị xã cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc thực hiện các chỉ tiêu. Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về chương trình nông thôn mới. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp từ nhân dân, góp phần hoàn thành tốt các tiêu chí, chỉ tiêu của Chương trình MTQG XDNTM của xã, thị xã nói riêng và tỉnh An Giang nói chung, góp phần đưa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên… 

THU THẢO


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã