Huyện Tịnh Biên đề ra giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2012

Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian tới, huyện Tịnh Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 là:

Đẩy mạnh việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh các hàng hóa nông sản; từng bước chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi nhằm cải thiện mức sống, phục vụ đời sống dân cư nông thôn và gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn; đặc biệt nâng cao dân trí, trình độ sản xuất của nông dân; tăng cường hợp tác, kêu gọi đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

  Trong đó, tiếp tục mở mới vùng sản xuất vụ 3, đầu tư trạm bơm điện, nghiên cứu và giới thiệu nhiều mô hình làm ăn hiệu quả trong trồng trọt và chăn nuôi cho người dân; hỗ trợ, đầu tư 02 làng nghề dệt Khmer ở xã Văn Giáo và sản xuất đường thốt nốt xã An Phú. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, như: nâng cấp 8 tuyến đường giao thông nông thôn, gồm: tuyến đường trung tâm xã An Nông, Thới Sơn, thị trấn Nhà Bàng; với tổng chiều dài 27.850 m, ước kinh phí 39 tỷ 740 triệu đồng (ngân sách Nhà nước 37.855 triệu, vốn dân đóng góp 1.885 triệu). Nạo vét 18 tuyến kênh, chiều dài 41.456 m; kinh phí thực hiện 64 tỷ 158 triệu đồng; Nâng cấp hệ thống đê bao kết hợp lộ giao thông nông thôn chiều dài 25.252 m, với vốn đầu tư gần 11 tỷ đồng, trong đó, vốn Trung ương hổ trợ 2 tỷ 870 triệu, số còn lại từ nguồn xã hội hoá. Đồng thời, thực hiện đầu tư giao thông kết hợp thủy lợi nội đồng: đoạn từ đê lũ núi đến kênh hậu Trà Sư, kênh Văn Râu xã Văn Giáo, đến kênh Phước Điền; tổng chiều dài 3.000 m; ước kinh phí 3 tỷ 840 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện cơ quan chủ quản xác định từng tiêu chí, xem tiêu chí nào mang tính đột phá để thực hiện lộ trình nhằm rút ngắn thời gian.
    Bên cạnh đó, các đoàn thể huyện và xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương mình theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" ./.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã