Huyện Phú Tân tổng kết điều tra nông thôn – nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011

Sáng ngày 06/01/2012, Ban chỉ đạo huyện Phú Tân tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản năm 2011. Ông Dương Văn Cường – Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản huyện đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo kết quả điều tra, huyện Phú Tân có 43.405 hộ, với trên 167.369 nhân khẩu, So với năm 2006 thì số hộ tăng 4,4%, tuy nhiên số nhân khẩu giảm 4.693 người (giảm 2,73%). Riêng khu vực nông thôn có 27.422 hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 63,22% tổng số hộ nông thôn, giảm 7,12% so với năm 2006. Số hộ thuộc các ngành nghề khác đều tăng cụ thể hộ công nghiệp xây dựng chiếm 9,87%, tăng 2,59%; hộ thương nghiệp - dịch vụ tăng 23,06%, tăng 2,94% so năm 2006.
Như vậy, sau 05 năm nhìn chung, cơ cấu ngành nghề của hộ trên địa bàn huyện đang có sự thay đổi nhanh theo hướng giảm nhanh số lượng và tỷ trọng nhóm hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng số lượng và tỷ trọng nhóm hộ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ…
Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản huyện biểu dương những kết quả đạt được trong cuộc tổng điều tra của huyện. Đồng chí yêu cầu ngành thống kê và các xã cần phải quan tâm hơn trong việc bố trí, sắp xếp lại cán bộ thống kê cho ổn định để phục vụ lâu dài góp phần tham mưu tốt cho huyện trong việc xây dựng và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến luật thống kê và các văn bản, quy phạm pháp luật của Nhà nước để nhân dân được hiểu rỏ hơn, tiếp tục hoàn thiện kết quả cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, làm tiền đề cho các cuộc tổng điều tra những năm tiếp theo.
Dịp này, có 06 tập thể và 15 cá nhân được Cục thống kê tỉnh An Giang trao giấy khen đã hoàn thành xuất sắc trong cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011./.

Nguyễn Thắng (Đài TT Phú Tân)


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã