Hội Nghị “Tập huấn giai đoạn III về bảo hiểm cây lúa vụ đông xuân 2011 – 2012” ở huyện Thoại Sơn.

Ngày 06/01/2012 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Công ty Bảo Minh An Giang tổ chức buổi tập huấn về bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa giai đoạn III vụ đông xuân 2011 – 2012 tại huyện Thoại Sơn. Ông Lê Bình Nguyên giám đốc CTy Bảo Minh AG, cùng các ban ngành đoàn thể và Bí Thư, P.Bí Thư, Chủ Tịch, P. Chủ Tịch của 17 xã, thị trấn đến dự.

Tại lớp tập huấn các học viên được ông Lê Bình Nguyên - giám đốc CTY Bao Minh AG hướng dẫn một số kiến thức về bảo hiểm trên cây lúa như: thời gian thực hiện, đối tượng được hỗ trợ thí điểm bảo hiểm trên cây lúa, mức hỗ trợ của nhà nước, điều kiện hỗ trợ, mức độ thiệt hại của bảo hiểm, nguyên tắc xác định bồi thường và điều kiện bồi thường. Đồng thời giải đáp những thắc mắc của học viên về một số vấn đề bảo hiểm trên cây lúa.
Qua đó, phát huy vai trò chính quyền địa phương các cấp có liên quan, đặc biệt là cấp xã trong việc tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện thí điểm bảo hiểm trên cây lúa nhằm khắc phục những thiệt hại tài chính cho người trồng lúa do hậu quả của các loại thiên tai, các loại dịch bệnh làm giảm năng suất lúa, giúp cho người nông dân yên tâm sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội nông thôn, giữ vững ổn định và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.  

Ngô Quyền - Kim Cương


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã