Hội LHPN thị xã Tân Châu xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị xã Tân Châu về xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Tân Châu xây dựng kế hoạch tuyên truyền Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thị xã Tân Châu năm 2012.

Theo kế hoạch sẽ tổ chức 9 điểm tuyên truyền cho hội viên 09/09 xã trên địa bàn thực hiện xây dựng nông thôn mới. Để đạt hiệu quả chương trình này Hội LHPN thị xã đã đề ra mục tiêu phấn đấu: 70% phụ nữ, 95% Hội viên nắm được tiêu chí về xây dựng nông thôn mới mang lại lợi ích thiết thực như thế nào cho người dân vùng nông thôn; quá trình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn thị xã Tân Châu; vai trò của hội phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới. 


Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của phụ nữ trong xây dựng tiêu chí nông thôn mới, từ đó tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia của các tầng lớp phụ nữ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã từ nay đến năm 2020.
                                                                                      Ngọc Giàu
(Hội LHPN thị xã Tân Châu)

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã