Châu Phú: Nhân dân đóng góp gần 4,5 tỷ đồng nâng cấp đường cộ

Năm 2012, để tạo thuận lợi cho nông dân trong khâu tưới tiêu, vận chuyển phục vụ sản xuất, Châu Phú tiếp tục thực hiện nâng cấp 58 đường cộ và nạo vét đường nước ở các xã, với tổng chiều dài gần 80km, tổng kinh phí trên 5,6 tỷ đồng.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú cho biết, năm 2011, huyện thực hiện kế hoạch nâng cấp đường cộ, nạo vét đường nước kết hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với 50% vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, nhân dân địa phương đóng góp gần 4,5 tỷ đồng thực hiện 31 hạng mục công trình ở 4 xã: Bình Thủy, Bình Chánh, Mỹ Đức, Vĩnh Thạnh Trung.

HỒNG TRANG

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã