4 xã thực hiện mô hình “Cánh đồng mẫu”

Qua nâng chất và mở rộng mô hình “Cánh đồng mẫu”, 4 xã của huyện Chợ Mới đã thực hiện gồm: Long Điền A, Nhơn Mỹ, Hòa Bình và Kiến An, với tổng diện tích trên 1.738 héc-ta. Qua ứng dụng, mô hình giúp nông dân giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận.

Xã Kiến An còn kết hợp ứng dụng công nghệ sinh thái (trồng hoa cúc, hướng dương, sao nháy, đậu bắp… trên bờ đê để dẫn dụ thiên địch), góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất sản xuất và bảo vệ môi trường.


 H.C

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã