Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho biết: Đến nay, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục duy trì, hiệu quả.

Trồng cà chua bi trong nhà lưới tại Nông trại Pham Nam (TP. Long Xuyên)

Đó là mô hình 9,2 ha của 6 hộ dân TP. Long Xuyên trồng các loại rau củ quả và nấm rơm. 31 nhà lưới giá rẻ tại TP. Châu Đốc, Long Xuyên, huyện Chợ Mới, An Phú, Phú Tân, Châu Thành, TX. Tân Châu (500-1.000 m2/nhà lưới). Ngoài ra, huyện An Phú có 3 nhà lưới bán kiên cố 2.900 m2; Châu Phú có 15.600 m2 sản xuất rau trong nhà lưới; TP.Long Xuyên sản xuất rau hữu cơ trong nhà lưới áp dụng công nghệ cao 500 m2.12,17 ha của 43 hộ nông dân sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP.Long Xuyên) hàng ngày cung cấp cho siêu thị Coop Mart, chợ Mỹ Bình, Mỹ Long từ 300-500 kg rau.

H.C


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã