Hội thảo “Công bố quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra”

Ngày 2.11.2018, tại UBND xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tổ chức buổi hội thảo công bố Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm khai khác và sử dụng hiệu quả một phần tài nguyên đất đai, mặt nước của tỉnh, đặc biệt là tận dụng tối đa những diện tích đã đào ao sẵn để khôi phục và phát triển nghề nuôi, chế biến cá tra thành ngành sản xuất hàng hoá lớn, theo hướng tập trung, được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, đảm bảo hiệu quả, bền vững và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, giải quyết thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương.

Cụ thể, đến năm 2025, diện tích mặt nước nuôi cá tra đạt 1.000 ha (công nghệ cao 30 ha), sản lượng đạt 300.960 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 380 triệu USD, thu hút 28.500 lao động; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017 - 2025: về diện tích là 4,1%/năm, về sản lượng là 1,7%/năm, xuất khẩu là 4,6%/năm. Và đến năm 2030, diện tích mặt nước nuôi cá tra đạt 1.430 ha (công nghệ cao 180 ha), sản lượng đạt 472.500 tấn, sản lượng chế biến đạt 220.000 tấn (trong đó xuất khẩu chiếm 95%), xuất khẩu đạt 600 triệu USD, thu hút 38.000 lao động; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030: về diện tích là 3,6%/năm, về sản lượng là 9,4%/năm, xuất khẩu là 9,6%/năm.

Theo quyết định 2353/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt vùng nuôi thủy sản tập trung tham gia "Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long" đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang, được triển khai chủ yếu ở các huyện, thị như: Thành phố Long Xuyên; huyện Châu Phú; huyện Thoại Sơn; thị xã Tân Châu. Theo đó huyện Thoại Sơn được triển khai với qui mô diện tích là 80 ha (khoảng 48 ha diện tích mặt nước) tham gia vùng liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao. Cụ thể: Nâng cấp Trung tâm Giống thủy sản từ diện tích hiện trạng là 10 ha lên 80 ha, thuộc xã Vĩnh Trạch.

Ngô Quyền


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã