An Giang: Một số kết quả quan trọng của ngành nông nghiệp trong năm 2017

Mặc dù, vẫn còn những khó khăn nhất định trong sản xuất nông nghiệp, nhưng nhìn chung nông nghiệp tỉnh An Giang trong năm 2017 đã đạt được những kết quả quan trọng làm tiền đề cho quá trình tái cơ cấu nông nghiệp:

Tình hình sản xuất thủy sản khả quan, giá cá tra tiếp tục tăng do nhu cầu nguyên liệu chế biến phục vụ xuất khẩu, thuận lợi cho ngành sản xuất giống cá tra phát triển trở lại. Ngành nông nghiệp đã tổ chức sản xuất cá tra theo hình thức liên kết chuổi giá trị, sử dụng con giống cá tra 3 cấp chất lượng, áp dụng giải pháp kỹ thuật tổng hợp để giảm giá thành sản xuất (theo kết quả điều tra năm 2017 giá thành sản xuất cá tra bình quân là 19.829 đồng/kg, với giá bán hiện tại là 28.000 đ/kg thì người nuôi đạt tỷ suất lợi nhuận khoảng 41%). Diện tích và sản lượng đều vượt kế hoạch đề ra.

(Ảnh minh họa)

Diện tích nuôi trồng thủy sản được thu hoạch cả năm là 2.742ha, tăng 155 ha, trong đó diện tích sản xuất giống là 905 ha (+251 ha), diện tích nuôi cá là 1.734 ha, tăng 44 ha so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu cá tra file gần 221 triệu USD, tăng 15 triệu USD so cùng kỳ, giá xuất khẩu bình quân đạt gần 2.224 USD/tấn, tăng 214 USD/tấn so cùng kỳ.

Ngoài ra, tỉnh An Giang đã đa dạng hóa sản phẩm thủy sản nuôi, nhiều đối tượng có giá trị kinh tế, quý hiếm đã được nghiên cứu sinh sản nhân tạo thành công, sản xuất với quy mô lớn, ứng dụng nhiều công nghệ trong sản xuất giống nhân tạo và đã phát triển nuôi rất nhiều đối tượng thủy sản mới, cụ thể như cá hô, cá chép giòn, cá ét, cá mè hôi, cá sát, cá bông lau...

Về cây ăn trái, Tỉnh thực hiện chủ trương phát triển du lịch sinh thái và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nên diện tích cây ăn quả tăng nhanh, diện tích cây ăn trái đến nay là 13 ngàn ha, tăng 1,8 ngàn ha. Trong đó, diện tích xoài là 8.878 ha. Năng suất của hầu hết các loại cây ăn quả đều tăng: Xoài năng suất đạt 186,09 tạ/ha, tăng 8,1 tạ/ha, sản lượng đạt 115,1 ngàn tấn tăng 20 ngàn tấn (riêng các giống xoài chất lượng Đài Loan, Cát Hòa Lộc ước đạt khoảng 90 ngàn tấn, trong đó, sản lượng theo tiêu chuẩn VietGap đạt hơn 2,7 ngàn tấn, tăng hơn 1,8 lần so cùng kỳ); nhóm cây có múi (cam, quýt, chanh, bưởi) năng suất 87,27 tạ/ha xấp xỉ cùng kỳ, sản lượng hơn 2,4 ngàn tấn (+445 tấn).

Cơ cấu giống lúa có sự chuyển biến theo hướng tích cực, một số loại giống chất lượng cao chiếm tỷ trọng đáng kể, như Nếp (26,9%), OM6976 (15,6%), OM4218 (5%), Jasmine (4,4%), các giống khác như DS1, nhàn nhen, lúa mùa (21%). Riêng giống IR50404, được sự khuyến cáo hạn chế gieo trồng nên DTGT có phần giảm 38,9 ngàn (chiếm 27,27%);

Năm nay lũ lớn, vụ Thu Đông, Tỉnh xã lũ hơn 20.000 ha để lấy phù sa, điều chỉnh lịch thời vụ sản xuất ở một số vùng.

Tỉnh cũng đã chủ động phòng chống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại: Dịch cúm gia bùng phát vào đầu năm đã nhanh chóng dập được; dịch rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá được chủ động dập, không để bùn phát trên diện rộng; phòng chống lụt bão, hạn mặn kịp thời, chủ động có biện pháp ứng phó hiệu quả; bố trí tái định cư cho các hộ dân ở vùng sạt lở đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của người dân an toàn trong mùa mưa lũ… góp phần giữ vững được năng suất lúa vụ Hè Thu và Thu Đông. Nông thôn mới, đã tập trung tổ chức thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại An Giang đã đạt kế hoạch theo Nghị quyết của HĐND đề ra.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, tỉnh cũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như sau:

Về chăn nuôi, thị trường tiêu thụ chưa có nhiều chuyển biến tích cực, giá bán sản phẩm thấp, hiệu quả kinh tế giảm nên quy mô đàn chăn nuôi có phần thu hẹp so cùng kỳ. Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 6,07 tấn/ha, tăng 0,13 tấn/ha. Mức tăng này không nhiều, chưa đạt được kế hoạch đề ra nhưng đây là kết quả từ những nỗ lực của ngành nông nghiệp trong tình hình thời tiết cực đoan. Về kỹ thuật thì do nông dân chưa áp dụng triệt để theo quy trình 1P5G, còn sạ dày, một số nơi sản xuất trái lịch thời vụ, ít sử dụng giống xác nhận…

Chuyển đổi sản xuất rau màu còn chậm và thiếu bền vững. Chuỗi liên kết sản xuất rau màu thiếu bền vững. Một số cây trồng không đạt kế hoạch đề ra. Hợp tác xã nông nghiệp còn đơn điệu, chưa đa dạng dịch vụ, chưa tiếp cận vốn vay, phần lớn HTX thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực… Nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra, nhưng một số xã chưa duy trì, nâng chất các tiêu chí đạt được theo bộ tiêu chí mới.Trong thời gian vừa qua, ngành nông nghiệp đã tích cực đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và chú trọng sản xuất những sản phẩm có giá trị kinh tế cao như trồng chuối cây mô, xoài 3 màu, nuôi heo công nghệ cao, kết hợp với tổ chức phát triển các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư. 

Định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trong năm 2018 là tiếp tục thực hiện theo hướng giảm diện tích trồng lúa, tăng màu, cây ăn trái, phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại. Trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, chú trọng tạo ra các giống cây trồng vật nuôi là thế mạnh của địa phương. Đồng thời, hợp tác với các tỉnh, thành đưa các sản phẩm xanh, sạch mà Tỉnh có thể mạnh sản xuất để tiếp cận thị trường, quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu kết hợp phát triển du lịch.

Chỉ tiêu và kế hoạch sản xuất: Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp năm 2018 (Giá SS 2010) đạt 1,8%-2,2%. Để làm được nhành nông nghiệp tập trung vào các khâu đột phá sau:

Sản xuất Giống thủy sản: Đẩy mạnh triển khai đề án cá tra 3 cấp, tăng sản xuất cá tra giống. Đẩy mạnh sản xuất và liên kết tiêu thụ giống TCX toàn đực. Tổ chức lại sản xuất cá tra theo hướng chất lượng, diện tích nuôi thương phẩm ổn định, về sản lượng tăng khoảng 5-10% so với năm 2017 nhờ chất lượng con giống cá tra cũng được nâng lên, tỉ lệ hao hụt giảm, năng suất bình quân tăng nên sản lượng dự báo sẽ tăng hơn. Ước tính sản lượng tăng 15.000 tấn. Đồng thời, tiếp tục phát triển mạnh thêm các loại thủy sản khác hiện có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu: cá hô, cá chép giòn, cá ét, cá mè hôi, cá sát, cá bông lau....

Xây dựng thương hiệu gạo gắn với doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc trời và Công ty Vương Đình. Năng suất lúa Đông Xuân dự kiến tăng bằng mức bình quân 5 gần nhất, đạt 7,36 tấn/ha, tăng 0,27 tấn/ha so với 2017. Vụ Hè Thu và Thu Đông kế hoạch là duy trì năng suất từ bằng đến cao hơn so với cùng kỳ.

Hoa màu: chuyển từ đất lúa sang trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao, một phần tăng vụ đối với một số loại cây màu đang có thị trường và giá trị gia tăng cao. Tăng hơn 2.000-3.000 ha diện tích trồng một số loại cây như khoai cao, khoai mì, sen… Chăn nuôi thì tiếp tục phát triển nuôi theo quy mô trang trại.

Qua đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị các địa phương cần quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất và điều hành phát triển ngành nông nghiệp bám sát Nghị Quyết Đảng Bộ Tỉnh, Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 11/11/2016. Đồng thời phối hợp Sở Nông nghiệp xây dựng và triển khai Đề án Giống cá tra 3 cấp. Tập trung chuyển đổi màu bền vững và hiệu quả, đảm bảo tăng diện tích rau màu theo Quy hoạch và kế hoạch đề ra. Về cây ăn trái, tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái./.

                                        Bài, VŨ HÙNG

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã