An Giang: Đẩy nhanh tiến độ xuống giống lúa Đông Xuân năm 2017-2018 và tập trung né rầy từ ngày 05/01/2018 đến dứt điểm ngày 15/01/2018

Theo khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống của tỉnh, thời gian xuống giống lúa vụ Đông Xuân từ 15/11/2017 đến ngày 15/01/2018.

Tính đến ngày 04/01/2018, diện tích thu hoạch lúa Thu Đông 2017 là 158.190/167.312 ha, đạt 94,55%  bên cạnh đó toàn tỉnh đã xuống giống Đông Xuân 2017-2018 diện tích 172.675/236.945 ha, đạt 73,01% KHXG (thấp hơn so với cùng kỳ là 79,06 % KHXG).  Diện tích chưa xuống giống lúa Đông Xuân 2017-2018 là 63.822 ha (gồm 201/712 tiểu vùng rải rác ở các huyện và tập trung chủ yếu ở các huyện: Phú Tân, Châu Phú, Chợ Mới).
 

(Nông dân tuyệt đối không xuống giống lúa trong tháng 2)


Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang  yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn, Hợp tác xã và tổ đường nước đẩy nhanh tiến độ xuống giống lúa Đông Xuân 2017-2018 theo khung lịch thời vụ và tập trung né rầy từ ngày 05/01/2018 đến dứt điểm ngày 15/01/2018.  Riêng những tiểu vùng xuống giống Thu Đông vào giữa cuối tháng 9 năm 2017, sau khi thu hoạch tập trung hướng dẫn nông dân gieo mạ cấy, sử dụng giống lúa ngắn ngày như OM5451, Đài Thơm 8... hoặc chuyển đổi cây trồng cạn ngắn ngày. Tuyệt đối không xuống giống lúa trong tháng 2. 

Đồng thời tăng cường kiểm tra, gia cố các hệ thống cống bọng chủ động tưới tiêu theo từng tiểu vùng sản xuất. Tập trung theo dõi tình hình sản xuất lúa, phát hiện sớm tình hình dịch hại và có biện pháp quản lý hiệu quả nhằm đảm bảo sản xuất được thắng lợi.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 1 phải 5 giảm - đặc biệt là tưới nước tiết kiệm (ngập - khô xen kẻ), 3 giảm 3 tăng vào sản xuất nhằm giảm chi phí giá thành, nâng cao chất lượng lúa gạo hàng hóa. 

Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật bám sát địa bàn, kiểm tra đôn đốc và phối hợp với địa phương đẩy nhanh xuống giống đảm bảo lịch thời vụ theo khuyến cáo./.

Nguồn:  CV số 54/SNN&PTNT-CCTT&BVTV ngày 11/1/2018
Hải Nhu

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã