Vai trò của Hội Nông dân thị xã Tân Châu tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Tân Châu. Là thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của thị xã, các cấp Hội Nông dân thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò trách nhiệm của hội trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.
Với 12.921 hội viên nông dân,  thời gian qua các cấp Hội Nông dân thị xã đã tích cực, chủ động trong việc tuyên truyền và vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Xác định rõ vai trò của hội đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân thị xã xây dựng kế hoạch và lựa chọn 5/20 tiêu chí để chỉ đạo các cấp hội tổ chức thực hiện, cụ thể như tiêu chí cung cấp, sử dụng điện ở nông thôn, vấn đề thu nhập người dân ở nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, các chương trình y tế, bảo hiểm y tế cho người dân ở nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị xã hội cơ sở vững mạnh.


Đồng thời, chỉ đạo các cấp hội tích cực vận động hội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong thời gian qua các phong trào thi đua do Hội Nông dân thị xã phát động được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia hưởng ứng. Nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Năm 2011, toàn thị xã có hơn 10.368 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp, tăng 23% so với năm 2010. Trong đó, cấp xã, phường có 7.662 nông dân; cấp thị xã có 2.246 nông dân; cấp tỉnh có 460 nông dân.


Toàn thị xã có 22 mô hình tiêu biểu; 14 sản phẩm lợi thế tiêu biểu của nông dân. Đã thành lập 20 tổ hợp tác với 171 tổ viên, diện tích sản xuất 120,65 hecta; góp vốn 301.500.000 đồng. Hoạt động trên các lĩnh vực: Hợp tác dịch vụ phun xịt thuốc BVTV, nuôi heo, bò, đặc biệt với tổ hợp tác lai tạo - nhân giống lúa Tân Châu. Đến nay trên địa bàn thị xã có 16 HTX nông nghiệp, hoạt động hiệu quả, lợi nhuận từ 10.000 đến 55.000đ/CP. Để đạt được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực, chủ động của hội viên, nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng thành tựu khoa học vào sản xuất, tăng năng suất, giảm giá thành.


Các cấp Hội Nông dân trong thị xã đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, cụ thể như tổ chức cho hội viên tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm; phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền nhân rộng các mô hình hiệu quả, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay, ứng dụng có hiệu quả KHKT - khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi. Hội nông dân thị xã phối hợp với phòng Kinh tế, trạm BVTV thị xã, Sở thủy sản, cty BVTV An Giang, Cty Beyer, Cty Thanh Sơn hóa nông tổ chức 217 cuộc Hội thảo, tập huấn có 9.660 lượt người dự; với nội dung về dịch hại khuyến nông, khuyến ngư, về giống lúa siêu nguyên chủng, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc BVTV, chương trình "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm", cách phòng trị các loại bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 


Phối hợp Đài PT - TH An Giang, Đài truyền hình VTV6 thực hiện 6 phóng sự nông dân thời hội nhập, với mô hình Tổ hợp tác trồng nấm rơm ở xã Phú Vĩnh; mô hình trồng lúa giống ở Long An, Tân Thạnh, Châu Phong; mô hình nuôi cá trắng kết hợp với gà thả vườn; mô hình nuôi heo theo hướng an toàn sinh học; tiêu biểu cho phong trào là mô hình lai tạo giống lúa Tân Châu ở Tân An gắn với tên tuổi của nhà khoa học nông dân Hoa Sỹ Hiền. Các cấp Hội còn tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng NT&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội trên 6 tỷ đồng; mở các lớp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, tổ chức các lớp dạy nghề như: Kỹ thuật nuôi lươn, trồng nấm rơm, nuôi cá lóc, nuôi heo, bò, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm…Hỗ trợ nông dân mua máy móc nông nghiệp, vật tư, phân bón; vận động hội viên nông dân sử dụng túi Biogas, đến nay có 23 hộ tại xã, phường xây dựng tổng trị giá trên 240 triệu đồng, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong hoạt động chăn nuôi của nông dân.


Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới ở thị xã được hội viên nông dân tích cực tham gia hưởng ứng gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Với nhiều hình thức vận động phong phú. Nông dân các địa phương trong thị xã đã đóng góp tiền, của, công sức sửa chữa và nâng cấp hơn 37,1 km đường giao thông nông thôn, đường cộ nội đồng; nạo vét, nâng cấp, làm mới 34,3 km kênh mương nội đồng, đường nước tiêu với tổng chi phí trên 388 triệu đồng. Hầu hết xã, phường đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, thuỷ lợi, trạm bơm và xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với đời sống nhân dân… tạo nên một diện mạo mới ở các vùng nông thôn trong thời kỳ đổi mới.


Một trong những hình thức tổ chức tạo điều kiện để hội viên nông dân tích cực tham gia, đóng góp có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đó là các cơ sở hội đã thành lập, duy trì sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ nông dân. Hiện nay, toàn thị xã đã thành lập và duy trì được 13 câu lạc bộ nông dân (1 CLB nữ ) với 498 thành viên. Nội dung, hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ thường xuyên đổi mới phù hợp với nhiệm vụ ở từng địa phương, thời điểm. 


Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường nông thôn, phòng chống dịch bệnh, phát động phong trào nông dân giỏi, thông tin thị trường v.v...Với phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, các cấp hội thường xuyên tuyên truyền cho hội viên nông dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phối hợp với các đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác Dân vận khéo giai đoạn 2011 - 2015. Tổ chức triển khai thực hiện 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở 12 ấp của 2 xã điểm Vĩnh Hòa, Long An.


Tham gia Hội thi xây dựng nông thôn mới, phòng chống HIV/AIDS do Hội nông dân tỉnh tổ chức; triển khai Kế hoạch tham gia tuyên truyền vận động hội viên nông dân xây dựng nông thôn mới gắn với Kế hoạch Tam nông của Hội nông dân thị xã giai đoạn 2011 - 2020; với 11 tiêu chí, trong đó có 5 tiêu chí do Hội chủ động phối hợp tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện.


Nhằm tiếp tục xây dựng, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, thời gian tới các cấp hội tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với điều kiện cụ thể của địa phương, trọng tâm là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Đẩy mạnh sản xuất đa dạng theo mô hình kinh tế hợp tác, mô hình du lịch nông thôn, liên hiệp HTX. Tập dần thói quen cho nông dân sản xuất theo hợp đồng, thực hiện những cánh đồng mẫu lớn, sản xuất kinh doanh theo hướng công nghiệp hóa nông nghiệp ở nông thôn. 


Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nội dung phong phú, tập trung hình thức thảo luận, tránh tuyên truyền một chiều, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên truyền của địa phương. Hội nông dân thị xã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ chủ chốt bảo đảm tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức hội và các phong trào nông dân trong tình hình mới theo Kết luận số 61-KL/BBT của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020". 


Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26 - NQ/TW ngày 05/8/2008 tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chỉ thị số 59 - CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn"… gắn với Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020, hướng dẫn các hình thức phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn thị xã nhà theo hướng nhanh và bền vững.


Lê Long
( Đài truyền thanh thị xã Tân Châu )

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã