UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Ngày 04/9/2018, UBND tỉnh có văn bản về việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án một cách hiệu quả nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) vay vốn WB (World Bank - Ngân hàng thế  giới) có tổng số tiền là 301 triệu USD, thời gian thực hiện từ 2015-2020. Mục tiêu của dự án nhằm mang lại sự chuyển biến tích cực đối với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thông qua các hoạt động rà soát và xây dựng chiến lược cơ cấu lại đối với 10 ngành hàng xuất khẩu trị giá hơn một tỷ USD của Việt Nam gồm: lúa gạo, cà-phê, tiêu, cao-su, điều, gỗ, sắn, trái cây, cá tra và tôm.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giản ngân dự án, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư các tiểu dự án cho các cơ quan cấp dưới theo quy định tại Khoản 3, Điều 39, Luật đầu tư công (hiện nay đã có tỉnh Long An và Gia Lai thực hiện).

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, thực hiện và giải ngân dự án. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ xem xét tăng tổng mức đầu tư cho các địa phương có tiến độ giải ngân tốt./.

Tin HY
Nguồn CV số  4504/VPUBND-KTN ngày 04/9/2018

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã