Thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa có văn bản thống nhất với tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang.

Theo đó, dự án nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. Địa điểm xây dựng tại huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên.

Với mục đích nhằm tăng cường khả năng tích trữ và điều tiết nước, chủ động tưới tiêu thông qua việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các hồ chứa, giữ nước, hệ thống thủy lợi để cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng, sản xuất nông nghiệp trong mùa khô và điều tiết lũ trong mùa mưa, hạn chế ảnh hưởng, tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho khu vực vùng cao Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Xây dựng các hồ chứa tích trữ nước vào mùa mưa nhằm điều tiết, phục vụ sản xuất, sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô hạn, cắt lũ núi trong mùa mưa. 

Xây dựng hệ thống công trình thoát lũ, kiểm soát lũ bằng hệ thống công trình đê bao khép kín, các cống khu vực thủy lợi vùng ven kênh, dưới đê,… giảm bớt áp lực dòng chảy lũ đến sản xuất nông nghiệp, dân cư trong vùng dự án, không gây ra những biến động lớn ảnh hưởng đến sinh thái môi trường. Chủ động cung cấp nước tưới, tiêu cho trên 4.500 ha cây trồng các loại, tạo nguồn tưới cho cây hoa mầu khoảng 500 ha và phòng cháy rừng cho khoảng 1200 ha. Nâng cao hiệu quả quản lý nước, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Đồng thời tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho trên 80.000 người dân và cho chăn nuôi thuộc các xã trong phạm vi dự án, vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang: Tăng năng suất cây trồng, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cơ hội sinh kế cho các hộ gia đình và cộng đồng nghèo tại

các huyện vùng dự án. Cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng, bảo vệ môi trường sinh thái phát triển bền vững….

Thực hiện dự án đa mục tiêu: phát triển kinh kế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng, nâng cấp các trạm bơm tưới, hệ thống đê bao ngăn lũ bảo vệ diện tích đất nông nghiệp có tính đến kịch bản mực nước biển dâng, gắn với phát triển giao thông nông thôn để phát huy hiệu quả đồng bộ của dự án và là tiêu chí để xây dựng nông thôn mới.


Nguồn vốn thực hiện dự án này từ ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu: Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và ngân sách địa phương…

VŨ HÙNG

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã