Hơn 2,3 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên

Ngày 04/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Sản xuất thử nghiệm rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên”.

Theo đó, dự án gồm có 02 nội dung thực hiện bao gồm: 

Thiết dựng nhà màng diện tích 2.000m2 . Xây dựng hệ thống giàn treo thủy canh gồm: khu vực vườn ươm có diện tích 32m2 , khu vực cây con có diện tích 84m2, khu vực sản xuất có diện tích 1.884 m2 (trồng salad và rau cải). Nhà màng do Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp - Xây dựng thép Tiên Phong cung cấp đã được chứng thực phù hợp ở vùng có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam. Dự án sẽ xây dựng nhà màng với tổng diện tích 2.000m2;

Trồng, chăm sóc và thu hoạch các giống salad ôn đới xuất xứ Hà Lan gồm các giống (lolo tím, lolo xanh, salad mở) và các loại rau ăn lá (cải xanh, cải ngọt, rau muống): Chủ nhiệm dự án theo dõi đánh giá năng suất của các giống salad ôn đới xuất xứ Hà Lan gồm các giống (lolo tím, lolo xanh, salad mở) và các loại rau ăn lá (cải xanh, cải ngọt, rau muống). Thời gian: 20 - 25 ngày/vụ (thời gian gieo cây con trong vườn ươm từ 10 - 12 ngày). Số lượng cây giống/vụ: 27.360 cây giống/vụ.

Kinh phí thực hiện 2.349.420.000 đồng, trong đó: Nguồn sự nghiệp khoa học là 409.962.000 đồng; Kinh phí từ các nguồn khác là 1.939.458.000 đồng.  Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án: 08 tháng, từ tháng 01/2018 đến hết tháng 8/2018.

Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan quản lý dự án) chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hỗ trợ, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án theo theo tiến độ dự án, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định hiện hành. Nếu sau ngày 30/4/2018, Công ty TNHH XDTM Tạ Trương tại An Giang (đơn vị chủ trì dự án) vẫn chưa thực hiện dự án hoặc nếu sau ngày 30/11/2018 Công ty TNHH XDTM Tạ Trương tại An Giang vẫn chưa hoàn thành dự án ''Sản xuất thử nghiệm rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên'' thì không được hỗ trợ./.

Nguồn: Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh
Phùng Nhung

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã