Chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên cạn

Theo Báo cáo của cơ quan chuyên ngành Thú y, từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh động vật trên cạn có chiều hướng gia tăng. Nếu không có biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh sẽ có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh.

Theo dõi diễn biến dịch bệnh trong thời gian qua, được biết nguyên nhân dịch bệnh bùng phát là do trong một thời gian dài dịch bệnh ít xuất hiện nên người chăn nuôi và một số địa phương đã chủ quan chưa tổ chức thực hiện tốt các biện pháp cần thiết phòng chống dịch bệnh; công tác vệ sinh, khử trùng và tiêu độc chưa được thực hiện đầy đủ, dẫn đến các loại mầm bệnh lưu hành ở nhiều địa phương.

Do đó, nhằm khắc phục hiệu quả những tồn tại, bất cập nêu trên, đặc biệt là để tránh tình trạng dịch bệnh bùng phát vào các tháng cuối năm, làm ảnh hưởng đến chăn nuôi phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị các tỉnh thực tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại địa bàn quản lý (Công văn số 5983/BNN-TY ngày 6/8/2018 để chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên cạn).

Theo đó, các địa phương cần thực hiện quyết liệt các nội dung công việc gồm:

Thứ nhất, đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, thường xuyên thực hiện việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh.

Thứ hai, chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh để có cơ sở cảnh báo, ứng phó dịch bệnh, trong đó có cơ sở cho việc lựa chọn các loại vắc xin phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Thứ ba, phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực tiếp đến từng vùng chăn nuôi trọng điểm để nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng để có giải pháp cụ thể và tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tập trung vào các loại dịch bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, lỡ mồm long móng, Tai xanh, Dại ở động vật.

Thứ tư, thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường", nhằm chủ động tiêu diệt mầm bệnh./.

Bạch Kim

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã