Châu Thành đưa “Tam nông” phát triển bền vững và bứt phá

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008, của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” hay con gọi là Nghị quyết “tam nông”, “tam nông” của huyện Châu Thành đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về lượng lẫn về chất.

Trên cơ sở kế thừa những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại, bước sang giai đoạn mới, huyện xác định phát triển nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản và nông dân là chủ thể. Đây được coi là những vấn đề chiến lược để xây dựng và phát triển huyện Châu Thành trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ruộng lúa ở xã Vĩnh nhuận

Lĩnh vực nông nghiệp từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún chuyển sang phát triển sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, nâng suất, sản lượng lương thực và chất lượng sản phẩm không ngừng tăng lên. Điển hình là cây lúa, thực hiện chủ trương thâm canh tăng vụ, mở rộng diện tích sản xuất vụ thu đông với 3 vụ một năm. Đến nay toàn huyện có 83.512,61 héc-ta đất sản xuất; tăng 20.536,11 héc-ta so với năm 2008; trong đó diện tích gieo trồng lúa là 80.741,74 héc-ta, hoa màu là 2.770,11 héc-ta, nâng tổng sản lượng lương thực đạt 503.930,13 tấn, tăng 94.526,13 tấn so với năm 2008. Bên cạnh đó, huyện đã triển khai xây dựng mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" ở các xã với diện tích 4.784,25 héc-ta. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, tính đến năm 2017 tổng đàn vật nuôi của huyện đạt 972.524 con, tăng 289.624 con so với năm 2008. Diện mạo nông thôn thay da, đổi thịt từng ngày với Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đã và đang được triển khai sâu rộng. Đến nay huyện đã có 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm xã Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng và vào những tháng cuối năm 2018 này xã Bình Hòa sẽ về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra. Giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư  đến nay đã đầu tư mở rộng mới 48,87km và nâng cấp 191,26km lộ giao thông nông thôn. Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm đã rãi cát trên 258km đường, cất mới và sửa chữa 68 cây cầu và 50km đường giao thông nông thôn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn không ngừng được nâng lên, đến cuối năm 2017 thu nhập bình quân nhân khẩu khu vực nông thôn đạt 37,387 triệu đồng một năm, tăng 24,397 triệu đồng so với năm 2008.

Có được kết quả này là sự đồng thuận và quyết tâm của các ngành các cấp của huyện quan tâm huy động và sử dụng tốt các nguồn lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, sự hỗ trợ của Nhà nước về các mặt là rất cần thiết như đẩy mạnh công tác khuyến nông; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là về giống mới, kỹ thuật canh tác, cơ giới, thủy lợi,… Song song đó, việc liên kết sản xuất, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân đẩy mạnh sản xuất, mạnh dạn đầu tư để nâng diện tích canh tác. Huyện đặc biệt chú trọng giải quyết tốt an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn thông qua việc quan tâm giải quyết việc làm, đầu tư thỏa đáng cho giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Từ đó tạo sự phấn khởi và đồng thuận cao trong nhân dân.

 

Mô hình hoa kiểng trong nhà lưới ở thị trấn An Châu

Bên cạnh đó, việc triển khai và nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp được huyện quan tâm thực hiện tích cực thông quá chương trình "3 giảm 3 tăng" được áp dụng khoảng 95% diện tích canh tác hàng năm, chương trình "1 phải 5 giảm" chiếm 56,37% diện tích canh tác. Thực hiện theo Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy, huyện đã áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp như rau màu, thủy sản, nấm ăn và nấm dược liệu. Triển khai thực hiện các mô hình như trồng nấm bào ngư, nấm linh chi và tận dụng những phụ phẩm để trồng nấm rơm đã được thực hiện tại thị trấn An Châu, xã Bình Hòa, An Hòa, Cần Đăng; trồng dưa leo gốc ghép bầu, bí, mướp, bình bát dây tại xã Cần Đăng; trồng nấm rơm trong nhà tại xã Vĩnh Thành; sản xuất giống lươn đồng ứng dụng công nghệ cao tại xã Vĩnh Bình, Vĩnh Hanh và Cần Đăng; đặc biệt là mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực tại xã An Hòa với diện tích 0,6 héc-ta, năng suất đạt 1,3 tấn một héc-ta đã đem lại lợi nhuận cao cho người nông dân. Hỗ trợ xây dựng mô hình trồng hoa Thạch thảo giống nuôi cấy mô trên đất lúa vụ 3 tại thị trấn An Châu, dự án Xây dựng nhà lưới để sản xuất hoa giống và hoa chậu trong nhà lưới có mái lợp plastic tại thị trấn An Châu với kinh phí 299 triệu đồng do Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ.

Thành quả đạt được là vậy, song "Tam nông" của huyện vẫn còn nhiều nút thắt phải gỡ. Đó là tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ vẫn diễn ra nên hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao. Công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều; sản xuất nông nghiệp phát triển nhanh nhưng thiếu tính ổn định, bền vững; chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể còn hạn chế, các mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới phát triển chưa đủ mạnh; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chỉ thực hiện chủ yếu ở cây lúa với quy mô nhỏ, chưa bền vững; thu nhập người nông dân tuy được nâng lên nhưng phần lớn người dân vẫn còn khó khăn trong cuộc sống, nhất là đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện; thu hút đầu tư từ doanh nghiệp cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn hạn chế.

Từ thực tế này, huyện quyết tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Từng bước nâng cao mức sống của người dân; Nâng cao các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, nhà ở, điện, nước và vệ sinh; xây dựng nông thôn mới phát triển tổng thể về kinh tế-xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thân của người dân./.

Minh Thiện


CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã