An Giang hỗ trợ cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất thủy sản

Theo đó, UBND tỉnh An Giang vừa quyết định phê duyệt Dự án “Hỗ trợ cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất thủy sản tỉnh An Giang đến giai đoạn 2018 - 2020”, do Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện.
(Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ NN&PTNT)

Dự án được triển khai thực hiện tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, địa điểm xây dựng các mô hình trình diễn được lựa chọn theo tiêu chí: (1) vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, (2) vùng quy hoạch thủy sản ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020, cụ thể:  Cá tra tại thành phố Long Xuyên; Các huyện: Tân Châu, Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới. Tôm càng xanh  tại các huyện: Châu Phú, Phú Tân, Thoại Sơn. Thủy sản khác (cá lóc, cá sặc rằn, lươn….) tại vùng quy hoạch thủy sản ứng dụng CNC và vùng nuôi tập trung.
Việc thực hiện Dự án hỗ trợ cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất thủy sản, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.
Với mục tiêu nhằm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước đưa cơ giới hóa, tự động hóa vào trong sản xuất thủy sản, cụ thể: Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở nuôi thủy sản nâng cao trình độ công nghệ góp phần hợp lý hóa sản xuất, tạo sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao và thân thiện với môi trường.
Đến năm 2018 thực hiện 04 mô hình ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất thủy sản. Đến năm 2020 nhân rộng tổng cộng 08 mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ tiên tiến cơ giới hóa, tự động hóa trong khâu chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao./.

Nguồn: Quyết định Số: 186/QĐ-UBND  ngày 26 tháng 01 năm 2018
Hải Nhu

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã