Đẩy mạnh xây dựng vùng nguyên liệu gạo an toàn, chất lượng cao ở Đồng bằng sông Cửu Long

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và địa phương cần xác định rõ cơ cấu giống chủ lực, quy hoạch các vùng sản xuất lúa gạo an toàn, chất lượng cao; cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp có nhu cầu làm cơ sở để xây dựng kế hoạch liên kết và xây dựng vùng nguyên liệu gạo an toàn, chất lượng cao.

Đó là yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tại công văn số 2382/BNN-KTHT gửi UBND các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về việc đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, xây dựng vùng nguyên liệu gạo an toàn, chất lượng cao ở Đồng bằng sông Cửu Long.
 

Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Vừa qua, tại TP. Cần Thơ, Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổng công ty Lương thực miền Nam và UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, xây dựng vùng nguyên liệu an toàn, chất lượng cao ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu đề nghị có sự hỗ trợ đồng bộ của các ngành, các cấp, đặc biệt là UBND cấp huyện, xã để đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, xây dựng vùng nguyên liệu gạo an toàn, chất lượng cao.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Bộ NN&PTNT đang chỉ đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam làm điểm triển khai xây dựng mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu gạo an toàn, chất lượng cao.

Cụ thể, để tiếp tục đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo các địa phương (huyện, xã) phối hợp với Tổng công ty Lương thực miền Nam xây dựng mô hình thí điểm liên kết gắn với vùng nguyên liệu gạo an toàn, chất lượng cao. Tạo điều kiện để Tổng công ty Lương thực miền Nam và các doanh nghiệp trực thuộc tiếp cận các hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt là các hợp tác xã thí điểm tham gia 

Quyết định số 445/QĐ-TTg để thực hiện liên kết.

Tập trung chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh triển khai Quyết định số 445/QĐ-TTg và hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp khác trên địa bàn, khuyến khích các hợp tác xã tham gia liên kết xây dựng mô hình và nhân rộng mô hình với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, chỉ đạo Sở NN&PTNT và địa phương xác định rõ cơ cấu giống chủ lực, quy hoạch các vùng sản xuất lúa gạo an toàn, chất lượng cao và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp có nhu cầu làm cơ sở để xây dựng kế hoạch liên kết và xây dựng vùng nguyên liệu gạo an toàn, chất lượng cao.

Sở NN&PTNT phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn và Tổng công ty Lương thực miền Nam để triển khai xây dựng mô hình thí điểm liên kết gắn với vùng nguyên liệu gạo an toàn, chất lượng cao. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tham gia hỗ trợ giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết. Đồng thời tiếp tục quan tâm chỉ đạo địa phương phát triển các mô hình hợp tác xã thí điểm theo Quyết định số 445/QĐ-TTg nhằm đạt hiệu quả cao./.

 BT

Theo : dangcongsan.vn

HY(st)

CÁC TIN KHÁC:

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã