Chủ trương - Chính sách

Định hướng và Kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2018

12 - 01 - 2018 | 03:36 CH
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định trong sản xuất nông nghiệp, nhưng nhìn chung nông nghiệp tỉnh An Giang năm 2017 đã đạt được những kết quả quan trọng làm tiền đề cho quá trình tái cơ cấu nông nghiệp.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống - An Giang phát triển nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu

09 - 01 - 2018 | 04:11 CH
Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định: “Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu.

Hơn 2,3 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên

09 - 01 - 2018 | 04:09 CH
Ngày 04/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Sản xuất thử nghiệm rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên”.

An Giang phấn đấu giảm ít nhất 31.000 ha diện tích trồng lúa ở vùng sản xuất kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao

05 - 01 - 2018 | 08:05 SA
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020 với mục tiêu, tổ chức lại sản xuất và phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị hạt lúa trên một đơn vị diện tích đất sản xuất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm lúa gạo trên thị trường xuất khẩu.

Phát triển nông nghiệp hữu cơ cần bài bản, khoa học

21 - 12 - 2017 | 03:58 CH
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn quốc tế “Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam - Phát triển và hội nhập”. Diễn đàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Tập đoàn TH tổ chức sáng 16/12 tại Hà Nội.

Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu: Ưu tiên thủy sản, cây ăn trái, lúa

21 - 12 - 2017 | 03:55 CH
Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh thương mại hóa công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam

11 - 12 - 2017 | 02:23 CH
Làn sóng đổi mới công nghệ tốc độ cao song hành với hội nhập và tự do hóa thương mại toàn cầu đang tạo sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Từ ngày 01/01/2018, chi hỗ trợ xây dựng nông thôn mới từ 5 triệu đồng/năm cho mỗi khu dân cư

11 - 12 - 2017 | 02:15 CH
Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 121/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện. Thông tư 121/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Nguyên tắc chuyển đổi đất lúa sang trồng cây lâu năm

11 - 12 - 2017 | 02:14 CH
Nguyên tắc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ tại Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016.

Đặt mục tiêu đến năm 2020 tốc độ tăng GDP nông nghiệp đạt 3%/năm

11 - 12 - 2017 | 02:09 CH
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020, tốc độ tăng GDP nông nghiệp đạt khoảng 3%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ 3,5%/năm trở lên; tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%; lao động nông nghiệp được đào tạo đạt khoảng 22%.

Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp

11 - 12 - 2017 | 02:02 CH
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020.

An Giang phấn đấu đến năm 2030 có 101.440 ha diện tích trồng lúa ứng dụng công nghệ cao có lồng ghép phương pháp 1 phải 5 giảm

11 - 12 - 2017 | 02:01 CH
Ngày 17/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động “Quản lý và sử dụng hiệu quả sinh khối cây lúa sản xuất năng lượng trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2030”.

Hợp tác công tư-thêm một kỳ vọng cho HTX nông nghiệp

10 - 11 - 2017 | 03:39 CH
Sau hơn 4 năm kể từ lúc Luật Hợp tác xã có hiệu lực (từ 1/7/2013), đến nay vai trò của các HTX, đặc biệt là HTX nông nghiệp, trong các chuỗi giá trị hàng hóa-dịch vụ vẫn còn khá nhỏ bé.

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy An Giang tại 2 xã Định Thành và Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

03 - 11 - 2017 | 04:29 CH
Sáng ngày 01/11/2017, Đoàn giám sát Tỉnh ủy An Giang do ông Từ Thanh Khiết – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang làm Trưởng đoàn đã đến giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy An Giang về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 2 xã Định Thành và Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn.

Nghị định 55/2015/NĐ-CP: Bước ngoặt cho tam nông

31 - 10 - 2017 | 04:37 CH
Nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển tam nông ra đời không chỉ góp phần khơi thông nguồn vốn ngân sách nhà nước, mà còn thu hút nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tín dụng thương mại, tín dụng ưu đãi cho nông nghiệp, nông thôn.

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã