Chủ trương - Chính sách

Chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên cạn

12 - 09 - 2018 | 01:53 CH
Theo Báo cáo của cơ quan chuyên ngành Thú y, từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh động vật trên cạn có chiều hướng gia tăng. Nếu không có biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh sẽ có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh.

An Giang: Hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2018

12 - 09 - 2018 | 01:52 CH
Ngày 7/9/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh năm 2018, nhằm khuyến khích các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi nâng cao hiệu quả chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

Kế hoạch phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

07 - 09 - 2018 | 04:05 CH
Ngày 17/8/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 6355/KH-BNN-KTHT về phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

07 - 09 - 2018 | 04:00 CH
Ngày 04/9/2018, UBND tỉnh có văn bản về việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).

Xây dựng Tổ hợp tác - Hợp tác xã là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp Hội và phong trào nông dân

29 - 08 - 2018 | 04:02 CH
Hội Nông dân An Giang tham gia xây dựng Tổ hợp tác - Hợp tác xã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chính phủ triển khai Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

22 - 08 - 2018 | 09:58 SA
Ngày 18/8/2018, tại đầu cầu Hà Nội, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Chung sức đưa nông sản lên vị trí hàng đầu thế giới

08 - 08 - 2018 | 02:01 CH
Nông nghiệp Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải cùng nhau chung sức để đưa Việt Nam vươn lên vị trí hàng đầu thế giới về nông sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện tiếp tục củng cố Tổ thực hiện dự án VnSAT

31 - 07 - 2018 | 04:46 CH
Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai thực hiện từ năm 2016, đến nay có mở rộng sang địa bàn huyện Tri Tôn và có bổ sung thêm một xã tại 04 huyện An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, Thoại Sơn.

Bãi bỏ một loạt phí, lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp

31 - 07 - 2018 | 04:42 CH
Thời gian qua, Bộ Tài chính đã rà soát bãi bỏ hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các loại phí, lệ phí không hợp lý trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm giảm thủ tục hành hành chính, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Từ ngày 20/8/2018, được hỗ trợ liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

23 - 07 - 2018 | 03:56 CH
Ngày 05/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nghị định 98/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể và thay thế Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013.

Chợ Mới thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về tam nông

16 - 07 - 2018 | 10:36 SA
Qua phà An Hòa tới cù lao Chợ Mới, được bao bọc bởi 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu, với một lượng lớn phù sa, đất đai màu mỡ, có hệ thống đê bao kiểm soát lũ hoàn chỉnh 82 tiểu vùng cho phép sản xuất quanh năm.

UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân

16 - 07 - 2018 | 10:34 SA
Ngày 09/7/2018, Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn truyền đạt ý kiến như sau : Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung tại điểm 12 của Công văn số 6158/VPCP-QHĐP ngày 29/6/2018 của Văn phòng Chính phủ.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với tỉnh An Giang

05 - 07 - 2018 | 04:08 CH
Ngày 02/7/2018, Văn phòng UBND tỉnh có công văn Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu các nội dung từ mục 3 đến mục 6 tại Thông báo số 4493/TB-BNN-VP ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

An Giang: Hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2018 – 2020

05 - 07 - 2018 | 03:52 CH
Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020 với mục tiêu chung nhằm khuyến khích các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi nâng cao hiệu quả chăn nuôi và bảo vệ môi trường. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, mang lại hiệu quả cho người chăn nuôi.

An Giang: Triển khai thực hiện Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

05 - 07 - 2018 | 03:51 CH
Ngày 02/7/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/ 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã