Chủ trương - Chính sách

UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ thực hiện dự án Xây dựng mô hình sản xuất xoài Ba màu 500ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm

15 - 03 - 2018 | 01:59 CH
Ngày 01/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất xoài Ba màu 500ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm” do Viện Cây ăn quả miền Nam chủ trì, TS. Võ Hữu Thoại chủ nhiệm.

Điều chỉnh mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018 lên 39%

13 - 03 - 2018 | 08:06 SA
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết định điều chỉnh mục tiêu phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới năm 2018 lên 39%, thay cho mục tiêu cũ là 37% đặt ra từ đầu năm.

Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

13 - 03 - 2018 | 07:42 SA
Ngày 30/01/2018, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ban hành Công văn số 77/LMHTXVN-VP về các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Theo đó, có 9 giải pháp chủ yếu đề nghị các địa phương triển khai thực hiện gồm:

An Giang: Phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị

13 - 03 - 2018 | 07:40 SA
Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cần tập trung triển khai tốt nhằm phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh An Giang.

An Giang tăng cường thực hiện các giải pháp củng cố, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

07 - 03 - 2018 | 09:10 SA
Nhằm phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 447/CT-UBND ngày 6/3/2018 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

An Giang: Hơn 29 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất xoài ba màu có quy mô 500 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm”

07 - 03 - 2018 | 09:04 SA
Ngày 1/3/2018, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 416 để phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất xoài ba màu có quy mô 500 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm”.

Long Xuyên: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố

07 - 03 - 2018 | 09:03 SA
Thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân của thành phố Long Xuyên tích cực thực hiện.

Chủ tịch Vương Bình Thạnh yêu cầu triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống cúm gia cầm và dịch hại trên lúa Đông Xuân 2017-2018

27 - 02 - 2018 | 04:37 CH
Ngày 21/2/2018, Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh về việc triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống cúm gia cầm và dịch hại trên lúa Đông Xuân 2017-2018.

Tốc độ tăng trưởng của Khuyến nông An Giang phải đạt từ 2- 2,25% trở lên của khu vực nông nghiệp

13 - 02 - 2018 | 03:51 CH
Ngày 9/2, Văn phòng UBND tỉnh An Giang có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị Tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 2013-2017, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại Hội trường Nhà khách Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thống nhất điều chỉnh danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nguồn vốn ngân sách Trung ương trên địa bàn Tân Châu

09 - 02 - 2018 | 04:22 CH
Ngày 01/02/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản thống nhất với Tờ trình số 786/TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 nguồn vốn ngân sách trung ương trên địa bàn thị xã Tân Châu.

Chủ trương cho Long Xuyên và Thoại Sơn xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất giống cá tra

06 - 02 - 2018 | 02:28 CH
Ngày 2/2, Văn phòng UBND tỉnh An Giang có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi trong chuyến khảo sát tình hình triển khai các mô hình sản xuất cá tra giống tại Thoại Sơn và Long Xuyên về việc tham gia vào Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 03 cấp, chất lượng cao của tỉnh.

Định hướng phát triển Hợp tác xã năm 2018

06 - 02 - 2018 | 02:25 CH
Năm 2017, toàn tỉnh có 167 Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã (HTX), tăng 7,74% so với năm 2016 (155 HTX).

An Giang: Hỗ trợ trên 12 tỷ đồng thực hiện dự án “Sản xuất thử nghiệm gà thịt an toàn dịch bệnh theo mô hình chuồng kín”

06 - 02 - 2018 | 02:20 CH
Ngày 26/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Sản xuất thử nghiệm gà thịt an toàn dịch bệnh theo mô hình chuồng kín.

An Giang hỗ trợ cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất thủy sản

06 - 02 - 2018 | 02:19 CH
Theo đó, UBND tỉnh An Giang vừa quyết định phê duyệt Dự án “Hỗ trợ cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất thủy sản tỉnh An Giang đến giai đoạn 2018 - 2020”, do Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện.

Tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp

26 - 01 - 2018 | 04:32 CH
Năm 2018, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

Đường nông thôn
Gặt đập liên hợp
Nước sạch cho vùng nông thôn
Cầu treo giao thông nông thôn
Đường đồng ruộng nông thôn
Điện nông thôn
Trường học đạt chuẩn
Trạm y tế xã