Chủ trương - Chính sách

An Giang: Trên 2,9 tỷ đồng phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2019-2020

03 - 01 - 2019 | 04:15 CH
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 838/KH-UBND ngày 28/12/2018 về phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2020.

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

11 - 12 - 2018 | 04:05 CH
Kỳ họp lần thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX vừa thông qua Nghị quyết Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Xem xét kết quả thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

28 - 11 - 2018 | 04:40 CH
Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vừa hoàn thành đợt giám sát xem xét kết quả thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Châu Thành đưa “Tam nông” phát triển bền vững và bứt phá

06 - 11 - 2018 | 08:16 SA
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008, của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” hay con gọi là Nghị quyết “tam nông”, “tam nông” của huyện Châu Thành đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về lượng lẫn về chất.

Nông nghiệp, nông thôn An Giang – nửa nhiệm kỳ nhìn lại

06 - 11 - 2018 | 08:07 SA
Bằng các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình địa phương của các cấp ủy đảng, chính quyền, trong nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, giai đoạn 2015 – 2020, nông nghiệp, nông thôn ở An Giang đã đạt được những kết quả khá vững chắc, góp phần làm cho diện mạo của tỉnh ngày thêm khởi sắc.

An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020

23 - 10 - 2018 | 02:46 CH
Nhằm mục tiêu duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp được phân loại và đánh giá là hiệu quả và triển khai có hiệu quả các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp yếu kém để đạt hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển bền vững, thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 về thực hiện Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên cạn

12 - 09 - 2018 | 01:53 CH
Theo Báo cáo của cơ quan chuyên ngành Thú y, từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh động vật trên cạn có chiều hướng gia tăng. Nếu không có biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh sẽ có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh.

An Giang: Hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2018

12 - 09 - 2018 | 01:52 CH
Ngày 7/9/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh năm 2018, nhằm khuyến khích các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi nâng cao hiệu quả chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

Kế hoạch phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

07 - 09 - 2018 | 04:05 CH
Ngày 17/8/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 6355/KH-BNN-KTHT về phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

07 - 09 - 2018 | 04:00 CH
Ngày 04/9/2018, UBND tỉnh có văn bản về việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).

Xây dựng Tổ hợp tác - Hợp tác xã là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp Hội và phong trào nông dân

29 - 08 - 2018 | 04:02 CH
Hội Nông dân An Giang tham gia xây dựng Tổ hợp tác - Hợp tác xã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chính phủ triển khai Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

22 - 08 - 2018 | 09:58 SA
Ngày 18/8/2018, tại đầu cầu Hà Nội, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Chung sức đưa nông sản lên vị trí hàng đầu thế giới

08 - 08 - 2018 | 02:01 CH
Nông nghiệp Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải cùng nhau chung sức để đưa Việt Nam vươn lên vị trí hàng đầu thế giới về nông sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện tiếp tục củng cố Tổ thực hiện dự án VnSAT

31 - 07 - 2018 | 04:46 CH
Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã triển khai thực hiện từ năm 2016, đến nay có mở rộng sang địa bàn huyện Tri Tôn và có bổ sung thêm một xã tại 04 huyện An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, Thoại Sơn.

Bãi bỏ một loạt phí, lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp

31 - 07 - 2018 | 04:42 CH
Thời gian qua, Bộ Tài chính đã rà soát bãi bỏ hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các loại phí, lệ phí không hợp lý trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm giảm thủ tục hành hành chính, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Lễ công bố TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
Lễ công bố TP Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Lễ công bố huyện Thoại Sơn đạt chuẩn "Huyện nông thôn mới" năm 2018