Số Văn bản 169/TB-VPCP
Ngày Văn bản 09/05/2012
Trích yếu Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Phân loại
Tải về